Sodelavke in sodelavci 29. simpozija

Ožji organizacijski odbor simpozija

Predsednica: Alojzija Zupan Sosič
Organizacija: Mojca Nidorfer Šiškovič, Damjan Huber
Založništvo: Mateja Lutar

Programski odbor

 • Tine Germ, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Miran Hladnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Niko Jež, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Marko Juvan, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
 • Zvonko Kovač, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb
 • Boža Krakar Vogel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Andrej Leben, Universität Wien, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
 • Katja Mihurko Poniž, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko
 • Irena Novak Popov, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Darja Pavlič, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Mateja Pezdirc Bartol, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Miha Pintarič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Julija A. Sozina, RAN, Institut slavianovedeniya, Moskva
 • Marko Stabej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Đurđa Strsoglavec, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Bożena Tokarz, Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii Słowiańskiej, Katovice