Sodelavke in sodelavci 32. simpozija

Ožji organizacijski odbor simpozija

Predsednica: Andreja Žele
Organizacija: Mojca Nidorfer Šiškovič, Damjan Huber
Založništvo: Mateja Lutar

Programski odbor

 • Ursula Doleschal, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Fakultät für Kulturwissenschaften, Celovec
 • Hana Gladkova, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praga
 • Vojko Gorjanc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Marko Jesenšek, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Nikolaj Jež, Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta
 • Monika Kalin Golob, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • Karmen Kenda Jež, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • Simona Kranjc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Erika Kržišnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Nina Mečkovska, Belorusskij gosudarstvennyj universitet, Filologičeskij fakultet, Minsk
 • Vesna Mikolič, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
 • Irena Orel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Vesna Požgaj Hadži, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Vera Smole, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Marko Snoj, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • Marko Stabej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Irena Stramljič Breznik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Katja Sturm Schnabl, Universität Wien, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Dunaj
 • Matej Šekli, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Jožica Škofic, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • Hotimir Tivadar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Ada Vidovič Muha, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Alojzija Zupan Sosič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta