Obdobja 29: Sodobna slovenska književnost (1980-2010)

simpozij-obdobja-29

OBDOBJA 29
Sodobna slovenska književnost (1980-2010) / Contemporary Slovene Literature (1980-2010)

Urednica: Alojzija Zupan Sosič

Leto izida: 2010
Št. strani: 450
ISBN: 978-961-237-383-2


VSEBINA


Alojzija Zupan Sosič
Sodobna slovenska književnost (1980–2010) Prenesi PDF


David Bandelj
Sodobna proza Slovencev v Italiji: tipologije romana 1980–2010 Prenesi PDF

Aleksander Bjelčevič
Cilj posvečuje sredstva: argumentativne zmote v primeru Smolnikar Prenesi PDF

Milena Mileva Blažić
Utopije v sodobni slovenski mladinski književnosti (1980–2010) Prenesi PDF

Silvija Borovnik
Podobe tujosti v delih nekaterih sodobnih slovenskih prozaistk Prenesi PDF

Blanka Bošnjak
Sodobna slovenska kratka potopisna pripoved Prenesi PDF

Dejan Durić, Iva Rosanda Žigo
Lakanovska žudnja u romanu Anđeli Brane Mozetiča Prenesi PDF

Olena Dzjuba – Pogrebnjak
Один український мотив Безіменного древа Драго Янчара Prenesi PDF

Nada Đukić
Branje dela Pocestnica avtorice Benke Pulko kot avtobiografije, ženskega itinerarija in zgodbe uspešne blagovne znamke Prenesi PDF

Nataša Gaši, Denis Poniž
Postsocialistični in tranzicijski smeh – slovenska komedija po letu 1991, izbrani primeri Prenesi PDF

Marko Golja
Med ekstazo in Ekstazo (Pripis k poeziji Vide Mokrin – Pauer) Prenesi PDF

Dragica Haramija
Sodobni slovenski socialno-psihološki mladinski roman Prenesi PDF

Miran Hladnik
Nagrada kresnik 2010 Prenesi PDF

Tanja Jelenko
Sodobna slovenska žanrska in mladinska književnost v srednjih strokovnih šolah Prenesi PDF

Alenka Jensterle – Doležal
Telo kot predmet manipulacije (Primerjava dveh romanov: Ivan Cankar, Hiša Marije Pomočnice in Berta Bojetu, Filio ni doma) Prenesi PDF

Robert Jereb
Nekateri vidiki kritikovega položaja v instituciji slovenske literarne kritike Prenesi PDF

Alenka Jovanovski
Transformativna moč v sodobni poeziji 2004–2010. Fragmenti Prenesi PDF

Krištof Jacek Kozak
Absurd kot sodobna oblika tragične izkušnje v Šumiju Petra Božiča Prenesi PDF

Boža Krakar Vogel
Sodobna slovenska književnost v gimnazijskem učbeniku Branja 1 kot spodbuda za branje literarne klasike Prenesi PDF

Bogomila Kravos
Tržaški tekst in Kobalova drama Afrika ali Na svoji zemlji Prenesi PDF

Ivana Latković
Modaliteti reprezentacije i horizonti invencije prošlog u romanima D. Merca Galilejev lestenec i I. Škamperlea Kraljeva hči Prenesi PDF

Andrej Leben
O »Zrelih rečeh« in drugih stvareh Lojzeta Kovačiča Prenesi PDF

Vanesa Matajc
Dominanta časa in dominanta prostora v sodobnem slovenskem romanu Prenesi PDF

Katja Mihurko Poniž
Mesto kot literarni lik v treh sodobnih slovenskih romanih Prenesi PDF

Irena Novak Popov
Mlada slovenska poezija zadnjega desetletja Prenesi PDF

Mladen Pavičić
O pripovedovalcu v dveh srednjeevropskih postmodernističnih romanih Prenesi PDF

Nada Petkovska
Балканска трилогија на Душан Јовановиќ (во контекстот на тенденциите во современата словенечка, балканска и светска литература) Prenesi PDF

Mateja Pezdirc Bartol
Grumova nagrada v slovenskem literarnem sistemu Prenesi PDF

Katarina Podbevšek
Resničnostni govor v uprizoritvi Zupančičevega Hodnika (Sodobna gledališkolektorska izhodišča) Prenesi PDF

Gizela Polanc Podpečan
Koan kot literarni žanr Prenesi PDF

Ivo Pospíšil, Michal Przybylsk
i Conservative and Traditionalist Tendencies in Contemporary Slovene, Czech, Slovak, Polish, and Russian Literatures Prenesi PDF

Marcello Potocco
Raba podobja in avtonomnost pesniške pozicije (nekaj opazk ob mlajši slovenski liriki) Prenesi PDF

Barbara Pregelj
Recepcija slovenske literature med špansko govorečimi Prenesi PDF

Naume Radičeski
Vzporedno analitično branje romanov Severni sij Draga Jančarja in Pastorala Vlada Žabota Prenesi PDF

Tatjana Rojc
Transcendenca in imanenca: književnost Borisa Pahorja, Alojza Rebule, Miroslava Košute. Preteklost, prihodnost ali univerzalnost? Prenesi PDF

Andrej Rozman
Položaj slovaške književnosti po letu 1989 v kontekstu razvojnih prelomnic v drugi polovici 20. stoletja Prenesi PDF

Špela Sevšek Šramel
Med družbenim in individualnim – slovenska in slovaška kratka proza po letu 1989 Prenesi PDF

Mojca Smolej
Prvine govorjenega jezika kot temeljni stilemi v sodobni slovenski prozi Prenesi PDF

Sarival Sosič
Stičnost sodobnega slovenskega slikarstva in poezije Prenesi PDF

Julija A. Sozina
Slovenski literarni predor v svobodno družbo (pridobitve in izgube) Prenesi PDF

Marko Stabej
Prišleki in čefurji Prenesi PDF

Nadežda Starikova
Sodobni slovenski zgodovinski roman: visoko (elitno) in (množično) trivialno Prenesi PDF

Đurđa Strsoglavec
Kako se govori v sodobni slovenski prozi Prenesi PDF

Namita Subiotto
Odsev slovenske literarne produkcije (1980-2010) v Makedoniji Prenesi PDF

Jasmina Šuler Galos
Ciganska usoda v dveh delih Ferija Lainščka Prenesi PDF

Bożena Tokarz
V mreži domišljije, asociacij in spominov ali o prozi Vlada Žabota Prenesi PDF

Tomaž Toporišič
Medbesedilnost in medmedijskost sodobne slovenske (ne več) dramske pisave Prenesi PDF

Marko Trobevšek
Sodobna (slovenska) književnost v gimnaziji Prenesi PDF

Marijanca Ajša Vižintin
Izziv za nadarjene mlade bralce in bralke: program Obrazi knjige Prenesi PDF

Marijanca Ajša Vižintin
Podobe priseljencev in etničnih skupnosti v sodobni slovenski mladinski književnosti Prenesi PDF

Janja Vollmaier Lubej
Sodobna koroška proza Prenesi PDF

Regina Wojtoń
Słoweńscy i polscy twórcy postmodernistyczni. »Rzemieślnicy«, »kpiarze« czy »immoraliści«? Prenesi PDF

Tomislav Zagoda
The Subject and National Ideological Paradigms within the Post-Communist Context (in Möderndorfer`s Novel Predmestje) Prenesi PDF

Melita Zemljak Jontes
Kritični jezikovnokulturni vpogled v oddaje Televizije Slovenija Prenesi PDF

Nadja Zgonik
Jezikovni eksperimenti na likovnem prizorišču sodobnosti Prenesi PDF

Barbara Zorman
Ekran na knjižni strani. Reprezentacija avdiovizualnega v izbranih primerih sodobne slovenske proze Prenesi PDF

Alojzija Zupan Sosič
Transrealizem – nova literarna smer sodobnega slovenskega romana? Prenesi PDF

Alenka Žbogar
Ljubezen v sodobni slovenski kratki pripovedni prozi in srednješolski pouk književnosti Prenesi PDF

Vita Žerjal Pavlin
Sonetni cikli v slovenskem pesništvu 1980-2010 Prenesi PDF

Janja Žitnik Serafin
Lev Detela in nekatere značilnosti sodobne književnosti izseljencev Prenesi PDF


Recenzentke in recenzenti Prenesi PDF
Avtorice in avtorji Prenesi PDF