Sodelavke in sodelavci 36. simpozija

Ožji organizacijski odbor simpozija

Predsedniki: Aleksander Bjelčevič, Matija Ogrin, Urška Perenič
Organizacija: Damjan Huber, Mojca Nidorfer Šiškovič
Založništvo: Mateja Lutar, Matej Klemen

Programski odbor

 • Marija Bidovec, Univerza v Vidmu
 • Aleksander Bjelčevič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Marijan Dović, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
 • Boris Golec, ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa
 • Miran Hladnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Marko Juvan, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Herta Maurer-Lausegger, Univerza v Celovcu
 • Matija Ogrin, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
 • Irena Orel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Urška Perenič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Jožica Škofic, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • Luka Vidmar, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede