Sodelavke in sodelavci 38. simpozija

Ožji organizacijski odbor simpozija

Predsednik: Hotimir Tivadar
Organizacija: Damjan Huber, Mojca Nidorfer Šiškovič
Založništvo: Matej Klemen, Mateja Lutar

Programski odbor

 • Helena Dobrovoljc, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • Matej Hriberšek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Damjan Huber, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Gašper Ilc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Monika Kalin Golob, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • Simona Kranjc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Irena Orel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Mateja Pezdirc Bartol, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Mojca Smolej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Marko Stabej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Hotimir Tivadar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Alenka Valh Lopert, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Miloslav Vojtech, Univerza Komenskega v Bratislavi, Filozofska fakulteta
 • Jana Volk, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
 • Andreja Žele, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta