Obdobja 40: Slovenska poezija

OBDOBJA 40

Slovenska poezija / Slovene poetry

Urednica: Darja Pavlič

Leto izida: 2021
Št. strani: 630
ISBN: 978-961-06-0542-3
e-ISBN: 978-961-06-0543-0 (PDF)

Vsi prispevki so dvojno slepo recenzirani.

Prenesi


VSEBINA


Darja Pavlič
Predgovor Prenesi PDF


I LITERARNE VRSTE, ZVRSTI, OBLIKE IN ŽANRI

Nadežda Starikova
Sonet in ep kot vrednoti sodobne slovenske poezije Prenesi PDF

Dubravka Đurić
Poetry in an Expanded Field: Franci Zagoričnik and Nina Dragičević  Prenesi PDF

Darja Pavlič
Dogodki v novejši slovenski liriki: trije primeri  Prenesi PDF

Bojana Stojanović Pantović
Diahrono proučevanje slovenske pesmi v prozi  Prenesi PDF

Mateja Eniko
Oblike in funkcije pesniške samorefleksije na primeru poezije Barbare Korun  Prenesi PDF

Ina Poteko, Alja Primožič
Instapoezija: poezija mladih in za mlade  Prenesi PDF


II AVTORSKE POETIKE IN LITERARNE SMERI

Alenka Jensterle Doležal
Podobe ljubezni v poeziji prve slovenske lezbične pesnice Ljudmile Poljanec: »Kdor bol ljubezni dotrpi, – na veke se ne pogubi!« Prenesi PDF

Vita Žerjal Pavlin
Kratki sonetni cikli Vide Taufer in Lili Novy Prenesi PDF

Jožica Jožef Beg
Osebnoizpovedne in angažirane pesmi Vere Albreht Prenesi PDF

Vilma Purič
Prenova pesniškega jaza v verznem pisanju Neže Maurer Prenesi PDF

Barbara Siegel Carlson
How Five Slovenian Women Poets Tear Apart Frames to Find Their Speech Prenesi PDF

Daniel Pavlović
Razdioba slovenskog pjesništva moderne i druge moderne Prenesi PDF


III INTERPRETACIJE SLOVENSKE POEZIJE

Alojzija Zupan Sosič
Literarna interpretacija pesmi Tine Kozin in Braneta Mozetiča Prenesi PDF

Brane Senegačnik
Dva druga glasova Prenesi PDF

Richard Jackson
The Poetry of Place in Iztok Osojnik and Aleš Debeljak Prenesi PDF

Marlena Gruda
Sled in (ne)prisotnost v poeziji Anje Golob Prenesi PDF

Seth Michelson
Rattling the Establishment: A Decolonial Reading of Katja Perat’s Poetry Prenesi PDF

Marjetka Golež Kaučič
Večvrstni svet v poeziji Alenke Jovanovski in Vesne Liponik Prenesi PDF

Tonja Jelen
Tema smrti v slovenski sodobni poeziji: umiranje in doživljanje smrti pesniškega jaza na primeru sedmih izbranih pesmi slovenskih avtoric in avtorjev Prenesi PDF


IV JEZIKOVNE IN SLOGOVNE ANALIZE SLOVENSKE POEZIJE

Janez Dular
Sled sence zarje desnih prilastkov Prenesi PDF

Franci Just
Poezija prekmurskih Slovencev do leta 1919 in verzno oblikovanje v njej Prenesi PDF

Samo Korelec
Primer analize naglasnega verza Dragotina Ketteja Prenesi PDF

Miha Marek
Naglasni verz v slovenskih in angleških kvartinah Jana Simončiča Prenesi PDF

Andrej Šurla
Poezija Mirana Jarca med molkom in »težkim zvokom« Prenesi PDF

Katarina Jaklitsch Jakše
Raziskovanje domišljijskega pomena in zvena besed v otroški poeziji Prenesi PDF


V DRUŽBENE VLOGE SLOVENSKE POEZIJE

Marija Klobčar
Najstarejša pesemska pričevanja in vloga slovenskega jezika Prenesi PDF

Marijan Dović
Slovenske gore: rojstvo mitskega kraja iz duha poezije Prenesi PDF

Denis Poniž
Poezija v reviji Perspektive: perspektivovska poezija? Prenesi PDF

Marcello Potocco
»Neointimisti« in intimisti: heterodoksna in ortodoksna ideološka pozicija Prenesi PDF

Irena Novak Popov
Sodobna slovenska družbenokritična poezija Prenesi PDF

Tjaša Jakop
Pesem upora v 20. in 21. stoletju Prenesi PDF

Anja Zidar
Onkraj prešernovske strukture: Ljubav reče greva Prenesi PDF


VI SLOVENSKA POEZIJA V ŠOLI

Barbara Bednjički Rošer, Dragica Haramija
Sodobna slovenska poezija v vrtcu Prenesi PDF

Jasna Švajger
Obravnava pesmi z motivom Cicibana in Pedenjpeda pri pouku književnosti na razredni stopnji Prenesi PDF

Renata Debeljak
Prešernova poezija v osnovni šoli Prenesi PDF

Ana Perović
Podoba islama v osnovnošolski poeziji za tretje vzgojno-izobraževalno obdobje Prenesi PDF

Tanja Slemenjak
Kako celoviteje obravnavati poezijo v srednji šoli: primer projektnega dela z dogodkom Podarim ti pesem Prenesi PDF

Špela Zupan
Mlada pesniška generacija med gimnazijci Prenesi PDF

Ivana Zajc
Poezija v modelih esejske naloge na maturi iz materinščine Prenesi PDF


VII MEDIJI SLOVENSKE POEZIJE

Mateja Pezdirc Bartol
Inovativnost besede in slike v pesniški zbirki Drobtine iz mišje doline Anje Štefan Prenesi PDF

Ana Bogataj
Slovenska poezija v stripu Prenesi PDF

Katarina Podbevšek
Avtorsko branje poezije Prenesi PDF

Luka Horjak
Med fonetiko in poezijo: akustična analiza izbranih govornih interpretacij pesmi Mile Kačič Prenesi PDF

Luka Kropivnik
Šansoni Svetlane Makarovič Prenesi PDF


VIII VREDNOTENJE SLOVENSKE POEZIJE

Marta Cmiel-Bażant
Ključni problemi recepcije poezije Antona Podbevška, Srečka Kosovela in Alojza Gradnika v obdobju med obema vojnama Prenesi PDF

Neža Zajc
Pomen in recepcija Požgane trave Daneta Zajca Prenesi PDF

Marija Stanonik
Pesnjenje pri Slovencih v izrednih razmerah Prenesi PDF

Miran Špelič
Poezija Zdenke Serajnik kot primer sodobne slovenske religiozne poezije Prenesi PDF

Engelbert Logar
Poezija Milke Hartman Prenesi PDF

Luka Kropivnik
Študentska poezija: natečaj Rdeča nit kot napovedovalec novih pesniških glasov Prenesi PDF


IX RECEPCIJA SLOVENSKE POEZIJE V TUJINI, PREVODI IZ SLOVENŠČINE IN VANJO

Špela Sevšek Šramel, Jana Šnytová
Srečko Kosovel v čeških in slovaških prevodih: perspektiva treh prevodnih valov Prenesi PDF

Hana Mžourková
»Kde jsou jitra třpytná«: překlady slovinské poezie jako zdroj pro výzkum lexikální příznakovosti Prenesi PDF

Aleš Kozár
Slovenska literatura in češki katoliški tisk 19. in prve polovice 20. stoletja Prenesi PDF

Ana Toroš
Alojz Gradnik in češka literatura Prenesi PDF

Saša Vojtech Poklač, Miloslav Vojtech
Prva antologija slovenske lirike na Slovaškem Prenesi PDF

Svetlana Kmecová
Recepcija slovenske poezije na Slovaškem po letu 2015 Prenesi PDF

Marko Trobevšek
Sonetje nesreče v angleščini: verz, rima, metafora Prenesi PDF

Ljudmil Dimitrov
Véliki poeti majhnih narodov ali kako je Prešeren spregovoril bolgarsko in kaj je povedal Bolgarom Prenesi PDF

Pavle Jović
Prvi srbski prevodi Prešernove poezije Prenesi PDF

Maja Đukanović
»Strune, milo se glasite«: slovenska poezija v skladbah slovenskih skladateljev v Srbiji Prenesi PDF

Marko Ljubešić
Položaj slovenske poezije u hrvatskom školskom sustavu Prenesi PDF

Đurđa Strsoglavec
Dve antologiji dveh poezij dveh pesnikov Prenesi PDF

Namita Subiotto, Biserka Bobnar
Slovenska mladinska poezija v makedonščini Prenesi PDF

Vesna Mojsova-Čepiševska, Sonja Dolžan, Viktorija Blažeska
Prevajanje in recepcija poezije Petra Svetine za odrasle v makedonskem kulturnem prostoru Prenesi PDF

Chiara Santambrogio
Nasprotno od enega: pomen in prevod dvojine v nekaterih slovenskih pesmih Prenesi PDF

Meta Klinar
Kratek pregled slovenske poezije v francoščini Prenesi PDF

Olena Dzjuba-Pogrebnjak
Словенська поезія в Україні: історія та сучасність Prenesi PDF

Matej Hriberšek
Batrahomiomahija na Slovenskem: kratek očrt Prenesi PDF


X PRIMERJALNE TEME

Špela Oman
Prešernova muza na španskem Parnasu Prenesi PDF

Kristina Pranjić
Zvezdna navigacija pri Homerju in svetlikanje zvezd v poeziji Gregorja Strniše Prenesi PDF

Iztok Osojnik
Incestni mit v poeziji Kajetana Koviča Prenesi PDF

Sheri Sherman Cohen
Threshold Moments in the Poetry of Tomaž Šalamun and Arthur Sze Prenesi PDF