Sodelavke in sodelavci 34. simpozija

Ožji organizacijski odbor simpozija

Predsednica: Mojca Smolej
Organizacija: Damjan Huber, Mojca Nidorfer Šiškovič
Založništvo: Mateja Lutar

Programski odbor

 • Kozma Ahačič, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • Agnieszka Będkowska Kopczyk, Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Slawistik, Gradec, Avstrija
 • Karmen Bizjak Merzel, Osnovna šola Danile Kumar
 • Helena Dobrovoljc, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • Ina Ferbežar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Vojko Gorjanc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Matej Hriberšek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Nataša Jakop, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • Marko Jesenšek, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Mira Krajnc Ivič, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Simona Kranjc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Erika Kržišnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Tina Lengar Verovnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • Nataša Logar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • Mojca Nidorfer Šiškovič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Martina Ožbot, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Gregor Perko, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Nataša Pirih Svetina, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Tadeja Rozman, Trojina, zavod za uporabno slovenistiko
 • Anita Srebnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Marko Stabej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Saška Štumberger, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Hotimir Tivadar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Darinka Verdonik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo
 • Primož Vitez, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Andreja Žele, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta