Sodelavke in sodelavci 41. simpozija

Ožji organizacijski odbor simpozija

Predsednici: Nataša Pirih Svetina, Ina Ferbežar
Organizacija: Damjan Huber
Založništvo: Matej Klemen, Mateja Lutar

Programski odbor

 • Katarzyna Bednarska, Univerza v Lodžu, Poljska
 • Maja Đukanović, Univerza v Beogradu, Filološka fakulteta, Srbija
 • Ina Ferbežar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Matejka Grgič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Mihaela Knez, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Tina Lengar Verovnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede; ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • Gjoko Nikolovski, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Mladen Pavičić, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Univerza Loránda Eötvösa, Budimpešta, Madžarska
 • Anita Peti Stantić, Univerza v Zagrebu, Filozofska fakulteta, Hrvaška
 • Nataša Pirih Svetina, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Janez Skela, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Marko Stabej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta