Simpozij Obdobja 27: Reformacija na slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva)

simpozij-obdobja-27

OBDOBJA 27
Reformacija na Slovenskem (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva) / The reformation in Slovene land (on the 500th anniversary of Truba’s birth)

Urednik: Aleksander Bjelčevič

Leto izida: 2010
Št. strani: 668
ISBN: 978-961-237-380-1


VSEBINA


Aleksander Bjelčevič
Samo še ena obletnica? Prenesi PDF


LITERATURA

Aleksander Bjelčevič
Kaj spada v starejšo književnost do pisanic? Prenesi PDF

Iskra V. Čurkina
Словенские протестанты и формирование словенской идентичности Prenesi PDF

Monika Deželak Trojar
Adam Skalar in njegov rokopisni kodeks – Skalarjevo prevajalsko delo Prenesi PDF

Alojz Jembrih
Trubarova zauzetost kod prevođenja i tiskanja hrvatskih knjiga u Urachu Prenesi PDF

Božidar Jezernik
Ali je Primož Trubar upesnitve vreden junak? Prenesi PDF

Marija Klobčar
“Inu koledniki ob božiči pojo” – Trubarjeva interpretacija ljudske pesmi in ljudskega Prenesi PDF

Zvonko Kovač
Odnos protestantske i interkulturne hermenevtike Prenesi PDF

Ivana Latković
Reformacija u romanu Bogovec Jernej Ivana Preglja Prenesi PDF

Anita Laznik
Protestantizem v esejistiki Marjana Rožanca Prenesi PDF

Vlado Nartnik
Petrov stol pomlad izgane Prenesi PDF

Matija Ogrin
Skalarjev rokopis, 1643. Meditativna proza v kontekstu katoliške obnove Prenesi PDF

Maria Jose Olarziregi, Barbara Pregelj
Zlata doba, železna doba ali doba literature? Vprašanje periodizacije, reformacije in protireformacije v luči slovenske, baskovske in španske literarne zgodovine Prenesi PDF

Timothy Pogačar
Škoda, da je bil Trubar luteranec Prenesi PDF

Denis Poniž
Trubar v slovenski dramatiki Prenesi PDF

Marija Stanonik
Filološki in teološki vidik besede pri Primožu Trubarju (odlomek) Prenesi PDF

Nadežda Starikova
Эпоха Реформации в словенской исторической прозе (роман И.Тавчара «Хроника усадьбы Высокое») Prenesi PDF


DIDAKTIKA IN PEDAGOGIKA

Milena Mileva Blažić
Poučevanje starejše književnosti v devetletki – študij primera Trubar Prenesi PDF

Petra Kodre
Protestantizem pri pouku književnosti v slovenski šoli v 20. stoletju Prenesi PDF

Boža Krakar Vogel
Obravnava književnosti reformacije kot didaktični izziv Prenesi PDF

Sonja Starc
Učbeniška besedila o Primožu Trubarju. Izbor izraznih sredstev vrednotenja v verbalnih in večkodnih besedilih ter njihova vloga na besedilni ravni Prenesi PDF

Elena Tomova
Protestantske teme pri poučevanju slovenskega jezika na Plovdivski univerzi v Bolgariji Prenesi PDF

Tadej Vidmar
Ideja vseživljenjskosti učenja pri slovenskih protestantih Prenesi PDF

Alenka Žbogar
Pouk književnosti slovenske reformacije za 21. stoletje Prenesi PDF


JEZIK

Aleksandra Bizjak Končar
Trubarjeva pridiga Sermo de vocabulo fidei in sodobni pridižni diskurz Prenesi PDF

Gordana Čupkovič, Ana Gospić
Književni i jezično-stilski aspekti glagoljske i ćirilske Table za dicu Prenesi PDF

Robert Grošelj
Vezljivost treh glagolov mišljenjskega pomena in njihovih predponskih tvorjenk v slovenskem jeziku 16. stoletja Prenesi PDF

Nataša Hribar, Gjoko Nikolovski
Oblikovanje slovenskega in makedonskega knjižnega jezika Prenesi PDF

Tjaša Jakop
Dvojinske oblike v delih protestantskih piscev Prenesi PDF

Ihar Klimau
“Прымаж Трубар як біблейны перакладчык: (на прыкладзе Прыпавесці пра сейбіта, Мц. 13:1-23; Мк. 4:1-20, 23)” Prenesi PDF

Andreja Legan Ravnikar
Terminološki in stilistični vidik poimenovanja verskih pojmov v prostestantizmu in obdobju katoliške prenove Prenesi PDF

Irena Orel
Kranjski jezik v besedilih 16. in začetka 17. stoletja Prenesi PDF

Francka Premk
Trubar, Dalmatin, Bohorič, Krelj in prevajalsko načelo “ad rudes” Prenesi PDF

Petra Stankovska
Vpliv protestantskih izobražencev na pravopis slovenskega in češkega jezika v 16. stoletju Prenesi PDF

Irena Stramljič Breznik
Besedna družina bog v slovenskih biblijskih prevodov 16. stoletja Prenesi PDF

Jože Toporišič
Kako zapisovati glasovje knjižne slovenščine Prenesi PDF

Andreja Žele
Pomen Bohoričeve slovnice za slovensko skladnjo Prenesi PDF


GLASBA IN SLIKARSTVO

Simona Menoni
Poslikava nekdanje kapele v gradu Negova Prenesi PDF

Jurij Snoj
Dalmatinova pesmarica in slovensko reformirano bogoslužje Prenesi PDF


KULTURA, ZGODOVINA in BIOGRAFIKA

Andrej Bartol
Poskus pojasnitve vprašanja o izvoru Trubarjevega rodu Prenesi PDF

Zrinka Blažević
Konfensionalni identitet i konfensionalna kultura slovenskog protestantizma iz perspektive teorije konfesionalizacije Prenesi PDF

Sergio Bonazza
Novo o fra Gregoriju Alasii da Sommaripa Prenesi PDF

Silvano Cavazza, Sebastiano Blancato
Primož Trubar in Gorizia and in Friuli Prenesi PDF

Jože Ciperle
Nikodem Frischlin – nemirni poet, rektor protestantske stanovske šole v Ljubljani (1582–1584) Prenesi PDF

Cvetka Hedžet Tóth
Paul Tillich – kaj je to protestantsko načelo Prenesi PDF

Pavle Jović, Vladimir Osolnik
Razsvetljenci med prvimi biografi Primoža Trubarja Prenesi PDF

Marko Kerševan
Reformacija, protestantsko krščanstvo in značilnosti moderne družbe Prenesi PDF

Dorothea König
Nemško poznavanje Slovenije v Trubarjevem času Prenesi PDF

Marko Mugerli
Povezanost švicarske in slovenske reformacije Prenesi PDF

Jurij Pelešenko
РЕФОРМАТОРСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЕ КОНЦА XV-НАЧАЛА XVI ВВ Prenesi PDF

Peter Scherber
Nikodem Frischlin in njegovo delovanje na Kranjskem (1582-1584) Prenesi PDF

Igor Škamperle
Verska reformacija in prenova cerkve – Stičišča, nasprotja, dileme Prenesi PDF