Sodelavke in sodelavci 37. simpozija

Ožji organizacijski odbor simpozija

Predsednika: Urška Perenič, Aleksander Bjelčevič
Organizacija: Damjan Huber, Mojca Nidorfer Šiškovič
Založništvo: Matej Klemen, Mateja Lutar

Programski odbor

 • Kozma Ahačič, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • Matjaž Birk, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Aleksander Bjelčevič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Nataša Golob, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Miran Hladnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Marko Juvan, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Andreas Leben, Univerza Karla in Franca v Gradcu, Inštitut za slavistiko
 • Matija Ogrin, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
 • Irena Orel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Urška Perenič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Marijan Rupert, Narodna in univerzitetna knjižnica, Rokopisni oddelek
 • Gebhard Rusch, Univerza v Siegnu, Inštitut za medijske raziskave
 • Gregor Schwering, Porurska univerza v Bochumu, Filološka fakulteta
 • Marko Stabej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Željko Uvanović, Vseučilišče J. J. Strossmayerja v Osijeku, Filozofska fakulteta