Simpozij Obdobja 21: Slovenski roman

simpozij-obdobja-21


VSEBINA


Gregor Kocijan in Miran Hladnik
UVOD Prenesi PDF


SLOVENSKI ROMAN V 19. STOLETJU

Katarina Bogataj Gradišnik
PREOBRAZBA SENTIMENTALNE DEDIŠČINE OB NARODOTVORNI VLOGI SLOVENSKEGA ROMANA Prenesi PDF

Sergio Bonazza
IDEOLOŠKI VIDIKI SLOVENSKEGA ROMANA V 19. STOLETJU Prenesi PDF

Vlado Nartnik
K LIKU DESETEGA BRATA OD LEVSTIKA DO CANKARJA Prenesi PDF

Nada Petkovska
ZGRADBA LJUBEZENSKE ZGODBE V ROMANIH DESETI BRAT IN 1895, POTRES Prenesi PDF

Timothy Pogačar
LIBERALIZEM IN SLOVENSKA LITERATURA. Roman Ivana Tavčarja Visoška kronika Prenesi PDF


IVAN CANKAR IN SODOBNIKI

Jožica Ceh
METAFORIKA V CANKARJEVIH ROMANIH Prenesi PDF

Тatjana Cepelevska
КОНЦЕПТЫ ДОМА И ДОРОГИ/ПУТИ В РОМАНАХ ИВАНА ЦАНКАРА Prenesi PDF

Evald Koren
NOVA VERZIJA GOVEKARJEVEGA ROMANA V KRVI Prenesi PDF

Jože Lipnik
ZGRADBA MARTINA KAČURJA Z IMENI KRAJEV Prenesi PDF

Katarina Marinčič
IZIDOR CANKAR: S POTI. Dekadentni roman kot ironizacija naturalizma? Prenesi PDF

Ivana Živančevič-Sekeruš
CANKAR’S UNWRITTEN NOVELS – A MODEL FOR SELF-CONSCIOUS NARRATION Prenesi PDF


ŽENSKO VPRAŠANJE IN ZOFKA KVEDER

Silvija Borovnik
SODOBNE SLOVENSKE ROMANOPISKE. Sodobni slovenski ženski roman? Prenesi PDF

Alenka Jensterle-Doležal
MITOLOGIZACIJA ŽENSKE V CANKARJEVI PROZI Prenesi PDF

Zvonko Kovač
ROMANI ZOFKE KVEDER Prenesi PDF

Katja Mihurko Poniž
ALI JE NJENO ŽIVLJENJE ZOFKE KVEDER FEMINISTIČNI ROMAN? Prenesi PDF

Mateja Pezdirc Bartol
ODNOS MED MATERJO IN HČERJO V SODOBNEM SLOVENSKEM ROMANU Prenesi PDF


ŽANRI

Aleksandra Belšak
ŽANRI V SLOVENSKI DALJŠI PROZI Prenesi PDF

Igor Grdina
ZGODOVINSKI ROMAN V SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI Prenesi PDF

Dragica Haramija
ŽANRI SLOVENSKEGA MLADINSKEGA REALISTIČNEGA ROMANA Prenesi PDF

Zoltan Jan
LIK MLADOSTNIKA V NEKATERIH NOVEJŠIH SLOVENSKIH ROMANIH Prenesi PDF

Alenka Koron
ROMAN KOT AVTOBIOGRAFIJA Prenesi PDF

Vanesa Matajc
SODOBNI IN MODERNI SLOVENSKI ZGODOVINSKI ROMAN Prenesi PDF

Günter Mühlberger, Kurt Habitzel
„WIEDERKEHR DES GLEICHEN?“ ODER: EINIGE BEMERKUNGEN ZU EINER STRUKTURELLEN POETIK DES DEUTSCHSPRACHIGEN HISTORISCHEN ROMANS Prenesi PDF

Barbara Pregelj Balog
DETEKTIVKA V SODOBNI SLOVENSKI IN ŠPANSKI KNJIŽEVNOSTI Prenesi PDF

Irena Samide
ZMUZLJIVE PODOBE SLOVENSKEGA BIOGRAFSKEGA ROMANA Prenesi PDF

Majda Stanovnik
LITERARNA DOKUMENTARNOST ROŽANČEVEGA ROMANA O KNJIGAH Prenesi PDF

Nadežda N. Starikova
SLOVENSKI ZGODOVINSKI ROMAN MED VOJNAMA. Nacionalno in univerzalno Prenesi PDF

Peter Svetina
SLOVENSKI KRIMINALNI ROMAN PRED DRUGO SVETOVNO VOJNO Prenesi PDF

Alojzija Zupan-Sosič
POTOVATI, POTOVATI! Najnovejši slovenski potopisni roman Prenesi PDF


SODOBNI ROMAN

Lidija Boškovič
MITSKI MODELI I OTKLON OD MITA U MENUETU ZA GITARU VITOMILA ZUPANA Prenesi PDF

Helga Glušic
IZRAZ NEGOTOVE ZAVESTI. Pogled na sočasni slovenski roman Prenesi PDF

Zoran Konstantinovič
THE IMPORTANCE OF A NOVEL FOR THE SURVIVAL OF A MINORITY. Zmote dijaka Tjaža by Florian Lipuš Prenesi PDF

Metka Peserl
PSIHOLOŠKI MEHANIZMI V FLISARJEVEM ROMANU VELIKA ŽIVAL SAMOTE ALI ZAKAJ SE LJUDJE BOJIJO LITERATURE Prenesi PDF

Elena Popovska
PODOBA TUJCA V JANČARJEVEM ROMANU GALJOT Prenesi PDF

Joanna Pszczola
O PROBLEMIH SODOBNE KULTURE NA PODLAGI POSMEHLJIVEGA POŽELENJA DRAGA JANČARJA Prenesi PDF

Julija A. Sozina
POSKUS ODDALJEVANJA SLOVENSKEGA ROMANA OD IDEOLOGIJE PRED OSAMOSVOJITVIJO Prenesi PDF

Marija Stanonik
FUNKCIJA SLOVSTVENE FOLKLORE V SODOBNEM SLOVENSKEM ROMANU Prenesi PDF

Miran Štuhec
FUNKCIJA IN DIALEKTIKA MEŠČANSTVA V SLOVENSKEM ROMANU Prenesi PDF

Franc Zadravec
REALNOST IN FANTASTIKA V SLOVENSKEM ROMANU 20. STOLETJA Prenesi PDF


TEORIJA

Mária Bátorová
ROMAN DER EUROPÄISCHEN MODERNE Prenesi PDF

Marko Juvan
FIKCIJA IN ZAKONI Prenesi PDF

Irena Novak Popov
LIRIZACIJA ROMANA Prenesi PDF

Peter Scherber
REWRITING: LITERARNI POSTOPEK IN NJEGOVA REALIZACIJA V SLOVENSKEM ROMANU Prenesi PDF

Jola Škulj
FORMA ROMANA IN SLOVENSKI MODERNIZEM Prenesi PDF

Janez Vrečko
GRŠKI ROMAN KOT ROMAN PRED ROMANOM Prenesi PDF


JEZIK

Primož Jakopin
NIZKOENTROPIJSKI JEZIKOVNI MODEL NA BESEDILIH CIRILA KOSMAČA IN IVANA CANKARJA Prenesi PDF

Marko Jesenšek
SOPOMENSKOST BESEDJA V CAFOVEM PREVODU ROBINSONA MLAJŠEGA Prenesi PDF

Marija Mercina
MEDBESEDILNI KRIPTOGRAM V POMLADNEM DNEVU CIRILA KOSMAČA Prenesi PDF

Martina Orožen
SLOVENSKI SVETEC IN UČITELJ. Jezikovna naravnanost upovedovanja Prenesi PDF

Francka Premk
SRCE, KLJUČNA BESEDA TAVČARJEVIH MRTVIH SRC. Besedna in besedilna analiza, soočena z monografijo o Ivanu Tavčarju Prenesi PDF


SLOVENSKI IN EVROPSKI ROMAN

Matjaž Birk
NEMŠKA ZGODOVINSKA POVEST NA SLOVENSKEM V PRVI POLOVICI 19. STOLETJA Prenesi PDF

Fedora Ferluga-Petronio
IVAN TRINKO IN NJEGOV ITALIJANSKI PREVOD TAVČARJEVE VITA VITAE MEAE IN STRITARJEVEGA GOSPODA MIRODOLSKEGA Prenesi PDF

István Fried
THE SLOVENIAN NOVEL AND THE EUROPEAN NOVEL: AN OUTLINE Prenesi PDF

Florence Gacoin-Marks
“IZNENADA SE JE NAVELIČALA ROMANOV IN OTOŽNIH BLODENJ.” Obraz v zrcalu Mire Mihelič v luči evropskega romanopisja Prenesi PDF

István Lukács
ZAČETKI RECEPCIJE SLOVENSKEGA ROMANA V MADŽARSKEM PREVODU Prenesi PDF

Marija Mitrovic
ROMAN VLADIMIRJA BARTOLA IN OTTO WEININGER Prenesi PDF

Tatjana Petzer
EROS AND ECSTASY: ON THE ENACTMENT OF SACRIFICE IN VLADIMIR BARTOL’S NOVEL ALAMUT Prenesi PDF

Gizela Polanc Podpecan
ROMAN RUDIJA ŠELIGA STOLP V LUČI MODERNEGA EVROPSKEGA ROMANA Prenesi PDF

Tone Smolej
GERMINAL KOT ZGLED FINŽGARJEVEGA ROMANA IZ MODERNEGA SVETA Prenesi PDF

Bozena Tokarz
TRANS-ATLANTIK V PREVODU NIKA JEŽA Prenesi PDF


SLOVENSKI IN JUŽNOSLOVANSKI ROMAN

Branka Brlenič-Vujič
KOSMAČEV POMLADNI DAN I DESNIČINA PROLJEČA IVANA GALEBA Prenesi PDF

Vladimir Osolnik
SLOVENSKI IN JUŽNOSLOVANSKI ZGODOVINSKI ROMAN V DRUGI POLOVICI 20. STOLETJA Prenesi PDF

Naume Radiceski
НАЦИОНАЛЬНО-ЕКЗИСТEНЦИЈАЛНИТЕ ТEНДEНЦИИ ВО РОMАНИТЕ MАРА ОД СТОЈАН ХРИСТОВ И КАПЛАН MАРТИН ЧEДEРMАЦ ОД ФРАНЦЕ БEВК Prenesi PDF

Đurđa Strsoglavec
SLOVENSKA PROZA V JUŽNOSLOVANSKEM PROSTORU Prenesi PDF


SLOVENSKI ROMAN IN ANGLEŠČINA

Henry R. Cooper
“ARE ADAMIC’S NOVELS SLOVENE NOVELS”? Prenesi PDF

Danica Čerče
STEINBECKOVI ZGLEDI V SLOVENSKEM SOCIALNOREALISTIČNEM ROMANU Prenesi PDF

David Limon
THE SLOVENE NOVEL IN ENGLISH: BRIDGING THE CULTURAL GAP Prenesi PDF

Tine Kurent
RECEPCIJA DVEH ADAMIČEVIH ROMANOV O RESNIČNIH DOGODKIH Prenesi PDF

Mihael Kuzmic
ROMAN DR. ERNESTA A. STIEGLERJA SO SHALL THEY REAP … IN SLOVENSKA EVANGELIČANSKA CERKEV SV. IVANA V BETLEHEMU, PENSILVANIJA, ZDA Prenesi PDF


BRALCI ROMANA IN DRUGE DISCIPLINE

Milena Blažič
SLOVENSKA REALISTIČNA IN FANTASTIČNA PRIPOVED PRI POUKU KNJIŽEVNOSTI V OSNOVNI ŠOLI Prenesi PDF

Milan Dolgan
ALI PIŠE JOŽE TOPOLOVEC HALOŽAN PREPROSTO ALI UMETELNO? Prenesi PDF

Gregor Kocijan
BRALCI ROMANESKNE PROZE NA SLOVENSKEM OD 1973 DO 1998. Sprehod skozi 25-letno raziskovanje knjige in bralcev Prenesi PDF

Jožef Muhovič
UMETNOST MED MALIMI IN VELIKIMI ZGODBAMI Prenesi PDF

Gregor Pompe
SLOVENSKA OPERNA USTVARJALNOST IN SLOVENSKI ROMAN Prenesi PDF

Cvetka Toth
SCHOPENHAUER IN SLOVENSKA MISEL Prenesi PDF

Alenka Žbogar
ROMAN V GIMNAZIJI Prenesi PDF