Odmevi v medijih

  1. Odprtje mednarodnega slovenističnega znanstvenega simpozija, STA, 9. 11. 2016
  2. Simpozij Obdobja: Tak junak se ne vda (Splet), Dnevnik, 15. 11. 2016, str. 22
  3. Mednarodni slovenistični znanstveni simpozij z naslovno temo Toporišičeva Obdobja, (Posnetek, 23.55–30.08), Radio Slovenija 3, Program Ars, Kulturna panorama, 12. 11. 2016
  4. Sklep Toporišičevega leta, (Posnetek, 1 min. in 31 s.), Televizija Slovenija 1, Kultura, 10. 11. 2016
  5. 35. simpozij Obdobja, (Posnetek, 21.24–23.13 min.), Radio Slovenija 1, Dogodki in odmevi, 10. 11. 2016, 15.30