Simpozij Obdobja 25: Književnost v izobraževanju – cilji, vsebine, metode

simpozij-obdobja-25


VSEBINA


BOŽA KRAKAR VOGEL
UVODNA BESEDA Prenesi PDF


NAČELNA VPRAŠANJA KNJIŽEVNEGA IZOBRAŽEVANJA – CILJI, VSEBINE, METODE

Tomo Virk
ZAKAJ JE KNJIŽEVNOST POMEMBNA? Prenesi PDF

Neva Šlibar
SEDMERO TUJOSTI LITERATURE – ALI: O NELAGODJU V/OB LITERATURI. LITERATURA KOT TUJOST, DRUGOST IN DRUGAČNOST Prenesi PDF

Bożena Tokarz
INTERPRETACIJA KOT TEMELJ LITERARNE KOMUNIKACIJE Prenesi PDF

Aleksander Bjelčevič
KAJ JE PESNIK HOTEL POVEDATI? Prenesi PDF

Meta Grosman
ALI JE KNJIŽEVNI POUK LAHKO PREPRIČLJIV ZA UČENCE? Prenesi PDF

Mirjana Benjak
OTVORENI METODIČKI SUSTAV U NASTAVI KNJIŽEVNOSTI Prenesi PDF

Katarina Podbevšek
UČITELJ V VLOGI GOVORNEGA INTERPRETA LITERARNEGA BESEDILA Prenesi PDF

Katja Mihurko Poniž
VLOGA SPOLNIH IDENTITET PRI RAZVIJANJU LITERARNE KOMPETENCE Prenesi PDF

Ana M. Sobočan
BRANJE KANONA Prenesi PDF

Irena Novak Popov
SLOVENSKE PESNICE V LITERARNI VEDI IN IZOBRAŽEVANJU Prenesi PDF

Ivana Latković
FRAGMENTARNA I CJELOVITA KONCEPCIJA TUMAČENJA ROMANA (U INTERPRETATIVNO-ANALITIČKOM SUSTAVU NASTAVE SLOVENSKE NOVIJE PROZE) Prenesi PDF

Blanka Bošnjak
BAROČNA PRIDIGA SKOZI OPTIKO SODOBNE SLOVENSKE KRATKE PROZE Prenesi PDF

Mateja Pezdirc Bartol
SPECIFIČNOST BRANJA DRAMSKIH BESEDIL Prenesi PDF

Aleksandra Schuller
OD DRAME DO USTVARJALNE IGRE IN NAZAJ. INTEGRATIVNI PRISTOP K OBRAVNAVI DRAMATIKE IN UPRIZORITVENIH DEJAVNOSTI V KONTEKSTU USTVARJALNO-IZOBRAŽEVALNIH PROCESOV Prenesi PDF

Ljiljana Bajić
ULOGA ŽANRA U NASTAVI KNJIŽEVNOSTI Prenesi PDF

Milena Mileva Blažić
MLADINSKA KNJIŽEVNOST V LITERARNI VEDI IN V IZOBRAŽEVANJU Prenesi PDF

Tone Smolej
POUČEVANJE RETORIČNIH FIGUR NA SLOVENSKEM Prenesi PDF

Majda Degan Kapus
UČBENIK MED DIDAKTIČNIMI NAČELI IN ZALOŽNIŠKIM DEJANJEM Prenesi PDF


KNJIŽEVNOST NA UNIVERZAH

Ivo Pospíšil
TEACHING LITERATURE AT UNIVERSITIES AND THE BOLOGNA DECLARATION (LITERARY ENCYCLOPAEDIAS AND DICTIONARIES IN UNIVERSITY TEACHING) Prenesi PDF

Ivana Živančević Sekeruš
LITERARY EDUCATION – (RE)SHAPING OUR PAST/PRESENT/FUTURE PERCEPTION OF THE OTHER Prenesi PDF

Milena Kirova
TEACHING THE BIBLE AS LITERATURE IN UNIVERSITY EDUCATION Prenesi PDF

Nada Petkovska
TRAGEDIJATA VO OBRAZOVNIOT PROCES NA STUDENTITE Prenesi PDF

Vesna Mojsova Čepiševska
ENO BESEDILO – VEČ CILJEV ALI O IZKUŠNJAH Z NAŠEGA POTOVANJA ZARADI POTOVANJA MITKA MADŽUNKOVA Prenesi PDF

Zvonko Kovač
ZNANSTVENA I SEMINARSKA INTERPRETACIJA. ODNOSI KNJIŽEVNE METODOLOGIJE I VISOKOŠKOLSKE DIDAKTIKE KNJIŽEVNOSTI Prenesi PDF

***

Alenka Jensterle Doležal
SLOVENSKA KNJIŽEVNOST V ZRCALU DRUGEGA. POUČEVANJE SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI NA TUJIH UNIVERZAH (NA PRAŠKI FILOZOFSKI FAKULTETI) Prenesi PDF

Elena Tomova
LEPOSLOVJE IN FOLKLORA V POUČEVANJU SLOVENSKEGA JEZIKA (PLOVDIVSKA UNIVERZA, BOLGARIJA) Prenesi PDF

Nadežda Starikova
SLOVANSKE LITERATURE NA MOSKOVSKI UNIVERZI: IZKUŠNJE PREDAVANJA IN RAZISKOVANJA Prenesi PDF

Ljudmila Vasiljeva
КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТЕКСТУ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ (КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ) Prenesi PDF

Olga Sudilovska, Blaž Podlesnik
ЕЩЁ РАЗ О СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ, ИЛИ МЕЖДУ ЛОГОСОМ И ЛОГИСТИКОЙ (НАЗАД, В БУДУЩЕЕ?) Prenesi PDF

Ljudmil Dimitrov
РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ ХІХ ВЕКА КАК ЛИТЕРАТУРА. ПРЕПОДАВАНИЕ ДЛЯ НЕРУССКИХ СТУДЕНТОВ СЛАВИСТОВ Prenesi PDF

Anna Zelenkova
SLOVAŠKA KNJIŽEVNOST NA ČEŠKEM Prenesi PDF

Namita Subiotto
TEŽAVE IN TRIKI PRI POUČEVANJU MAKEDONSKE KNJIŽEVNOSTI (KOT KNJIŽEVNOSTI V TUJEM JEZIKU) Prenesi PDF

Irena Samide
KDO SE BOJI LITERATURE? KNJIŽEVNA DIDAKTIKA PRI ŠTUDIJU TUJEGA JEZIKA Prenesi PDF


KNJIŽEVNOST V SREDNJIH ŠOLAH

Michał Kopczyk
LITERARNI KANON – POLITIKA – ŠOLA (K RAZPRAVI O TEM, KAJ SODI V ŠOLSKI LITERARNI KANON NA POLJSKEM) Prenesi PDF

Aleš Kozár
PROBLEMI PRI POUKU KNJIŽEVNOSTI NA ČEŠKIH SREDNJIH ŠOLAH Prenesi PDF

Boža Krakar Vogel
KNJIŽEVNOST PRI EKSTERNI MATURI IZ SLOVENŠČINE Prenesi PDF

Zoran Božič
PROBLEM PRVEGA BRANJA KRSTA PRI SAVICI (EMPIRIČNA RAZISKAVA) Prenesi PDF

Tanja Slemenjak
PROSTOIZBIRNO BRANJE KOT MOTIVACIJA ZA BRANJE LEPOSLOVJA Prenesi PDF

Gizela Polanc Podpečan
INTERDISCIPLINARNOST IN ŠOLSKA PRAKSA Prenesi PDF

Adrijana Špacapan
MEDBESEDILNOST PRI KNJIŽEVNEM POUKU Prenesi PDF

Barbara Pregelj
ŠPANSKA KNJIŽEVNOST V SLOVENSKIH SREDNJEŠOLSKIH UČBENIKIH Prenesi PDF

Zoltan Jan
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE SREDNJEŠOLSKIH PROFESORJEV SLOVENŠČINE Prenesi PDF


KNJIŽEVNOST V PREDŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU IN V OSNOVNI ŠOLI

Dragica Haramija
MLADINSKA KNJIŽEVNOST V VRTCIH: ANALIZA STANJA IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE Prenesi PDF

Vida Medved Udovič
IGRA VLOG KOT OTROKOVA POUSTVARJALNA DEJAVNOST BRALNEGA ODZIVA Prenesi PDF

Stjepan Hranjec
NAPOMENE O INTERPRETACIJI DJEČJE KNJIŽEVNOSTI U ŠKOLI Prenesi PDF

Tilka Jamnik, Manca Perko
RAZVOJ BRALNIH ZMOŽNOSTI Z BRALNO ZNAČKO. NEKAJ POMEMBNEJŠIH UGOTOVITEV Prenesi PDF

***

Marija Stanonik
POVEDKE KOT IZHODIŠČE ZA DOMOZNANSKO VZGOJO Prenesi PDF

Petra Kodre
SLOVSTVENA FOLKLORA V UČNIH NAČRTIH IN BERILIH ZA OSMO LETO ŠOLANJA V 20. STOLETJU Prenesi PDF

Barbara Koritnik
KAKO OMOGOČITI MLADIM STIK S SLOVSTVENO FOLKLORO V URBANEM OKOLJU? Prenesi PDF

Bojana Verdinek
ANALIZA IN POUSTVARJANJE FOLKLORNEGA DOGODKA Z VIDIKA UČENCEV Prenesi PDF

Iva Potočnik
SLOVSTVENA FOLKLORISTIKA V OSNOVNI ŠOLI – MED CILJI IN RESNIČNOSTJO Prenesi PDF