Sodelavke in sodelavci 33. simpozija

Ožji organizacijski odbor simpozija

Predsednica: Alenka Žbogar
Organizacija: Damjan Huber, Mojca Nidorfer Šiškovič
Založništvo: Mateja Lutar

Programski odbor

 • Miran Hladnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Alenka Jensterle Doležal, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praga, Češka
 • Nikolaj Jež, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Marko Juvan, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
 • Zvonko Kovač, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvaška
 • Boža Krakar Vogel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Erika Kržišnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Andreas Leben, Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Slawistik, Gradec, Avstrija
 • Mateja Pezdirc Bartol, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Timothy Pogačar, German, Russian and East Asian Languages Department, Bowling Green State University
 • Donald Reindl, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Tone Smolej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Julija A. Sozina, RAN, Institut slavianovedeniya, Moskva
 • Đurđa Strsoglavec, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Tomo Virk, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Alojzija Zupan Sosič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Andreja Žele, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta