Sodelavke in sodelavci 35. simpozija

Ožji organizacijski odbor simpozija

Predsednika: Erika Kržišnik, Miran Hladnik
Organizacija: Damjan Huber, Mojca Nidorfer Šiškovič
Založništvo: Mateja Lutar, Petra Likar Stanovnik

Programski odbor

 • Špela Arhar Holdt, Trojina, zavod za uporabno slovenistiko; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Lidija Arizankovska, Univerza “Sv. Ciril in Metod”, Filološka fakulteta “Blaže Koneski”, Makedonija
 • Agnieszka Będkowska Kopczyk, Univerza Karla-Franca v Gradcu, Inštitut za slavistiko, Avstrija
 • Marja Bešter Turk, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
 • Aleksander Bjelčevič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Aleksandra Derganc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Helena Dobrovoljc, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • Maja Đukanović, Univerza v Beogradu, Filološka fakulteta, Srbija
 • Tomaž Erjavec, Institut “Jožef Stefan”, Odsek za tehnologije znanja
 • Vojko Gorjanc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Marc L. Greenberg, Univerza v Kansasu, Šola za jezike, literature in kulture, ZDA
 • Nataša Jakop, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • Marko Jesenšek, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Peter Jurgec, Univerza v Torontu, Oddelek za jezikoslovje, Kanada
 • Marko Juvan, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Monika Kalin Golob, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • Mihaela Koletnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Tomo Korošec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • Iztok Kosem, Trojina, zavod za uporabno slovenistiko
 • Zvonko Kovač, Univerza v Zagrebu, Filozofska fakulteta
 • Simona Kranjc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Nataša Logar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • Vesna Mikolič, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče
 • Mojca Nidorfer Šiškovič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Irena Orel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Janez Orešnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; SAZU
 • Vera Smole, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Mojca Smolej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Marko Snoj, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • Marko Stabej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Irena Stramljič Breznik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Matej Šekli, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Hotimir Tivadar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Ada Vidovič Muha, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Rok Žaucer, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko
 • Andreja Žele, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close