Sodelavke in sodelavci 35. simpozija

Ožji organizacijski odbor simpozija

Predsednika: Erika Kržišnik, Miran Hladnik
Organizacija: Damjan Huber, Mojca Nidorfer Šiškovič
Založništvo: Mateja Lutar, Petra Likar Stanovnik

Programski odbor

 • Špela Arhar Holdt, Trojina, zavod za uporabno slovenistiko; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Lidija Arizankovska, Univerza “Sv. Ciril in Metod”, Filološka fakulteta “Blaže Koneski”, Makedonija
 • Agnieszka Będkowska Kopczyk, Univerza Karla-Franca v Gradcu, Inštitut za slavistiko, Avstrija
 • Marja Bešter Turk, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
 • Aleksander Bjelčevič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Aleksandra Derganc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Helena Dobrovoljc, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • Maja Đukanović, Univerza v Beogradu, Filološka fakulteta, Srbija
 • Tomaž Erjavec, Institut “Jožef Stefan”, Odsek za tehnologije znanja
 • Vojko Gorjanc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Marc L. Greenberg, Univerza v Kansasu, Šola za jezike, literature in kulture, ZDA
 • Nataša Jakop, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • Marko Jesenšek, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Peter Jurgec, Univerza v Torontu, Oddelek za jezikoslovje, Kanada
 • Marko Juvan, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Monika Kalin Golob, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • Mihaela Koletnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Tomo Korošec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • Iztok Kosem, Trojina, zavod za uporabno slovenistiko
 • Zvonko Kovač, Univerza v Zagrebu, Filozofska fakulteta
 • Simona Kranjc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Nataša Logar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • Vesna Mikolič, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče
 • Mojca Nidorfer Šiškovič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Irena Orel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Janez Orešnik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; SAZU
 • Vera Smole, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Mojca Smolej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Marko Snoj, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • Marko Stabej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Irena Stramljič Breznik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Matej Šekli, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Hotimir Tivadar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Ada Vidovič Muha, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Rok Žaucer, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko
 • Andreja Žele, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta