Sodelavke in sodelavci 25. simpozija

Ožji organizacijski odbor simpozija

Predsednica: Boža Krakar Vogel
Organizacija: Tjaša Alič
Založništvo: Metka Lokar

Programski odbor

  • Aleš Bjelčevič (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
  • Miran Hladnik (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
  • Irena Novak Popov (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
  • Alojzija Zupan Sosič (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
  • Tomo Virk (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
  • Meta Grosman (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)
  • Mirjana Benjak (Univerza na Reki)
  • Zvonko Kovač (Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu)
  • Bożena Tokarz (Univerza v Bielsko-Białi)
  • Henry Cooper (Univerza v Indiani)