Sodelavke in sodelavci 39. simpozija

Ožji organizacijski odbor simpozija

Predsednica: Jerca Vogel
Organizacija: Damjan Huber, Mojca Nidorfer Šiškovič
Založništvo: Matej Klemen, Mateja Lutar

Programski odbor

 • Mateja Jemec Tomazin, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • Mihaela Knez, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Simona Kranjc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Tina Lengar Verovnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede; ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
 • Vesna Mikolič, ZRS Koper; Univerza v Trstu
 • Mladen Pavičić, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Univerza Eötvösa Loránda v Budimpešti
 • Darja Pavlič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Simona Pulko, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Vera Smole, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Mojca Smolej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Marko Stabej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Hotimir Tivadar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Jerca Vogel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Andreja Žele, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta