Obdobja 37: Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski

OBDOBJA 37

Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski / Slovene Literature in Old Manuscripts and Printed Material

Urednika: Urška Perenič, Aleksander Bjelčevič 

Leto izida: 2018
Št. strani: 322

ISBN 978-961-06-0128-9

Prelistaj


VSEBINA


Urška Perenič
Od rokopisa k tisku, od tiska k rokopisu Prenesi PDF


OD ROKOPISA K TISKU – IN OBRATNO

Matija Ogrin
Rokopis kot preoddaja slovenske tiskane knjige: primer Črnovrškega rokopisa Prenesi PDF

Marjeta Pisk
Zbirke »mrtvečih pesmi«: iz rokopisnih v tiskane zbirke ali obratno? Prenesi PDF

Barbara Peklar
Vera icon: vprašanje medija in mimesis Prenesi PDF


NOVO ROKOPISNO GRADIVO

Herta Maurer-Lausegger
Avtografi ljudskih iger Andreja Schusterja – Drabosnjaka, eniga pavra v Korotane Prenesi PDF

Vinko Skitek
Oznanilne knjige župnij v 19. stoletju na območju jugovzhodne Koroške Prenesi PDF

Tone Smolej
Rokopis najstarejšega doktorata v slovenščini Prenesi PDF

Milena Mileva Blažić
Kosovelov rokopisni prevod Andersenovih pravljic Prenesi PDF

Marija Stanonik
Dijaška rokopisna glasila iz NUK 1861–1960 Prenesi PDF


MEDKULTURNO POSREDNIŠTVO

Matej Hriberšek
Rokopis frančiškanske kronike Mavra Fajdige (1777) Prenesi PDF

Maja Šabec
Španska pisma Marka Antona Kappusa Prenesi PDF

Namita Subiotto
Prevajalski in leksikografski podvig Štefana Kociančiča na relaciji makedonščina-slovenščina Prenesi PDF

Pavle Jović
Evropski protestanti o začetkih slovenskega slovstva v 19. stoletju Prenesi PDF


DROBNE FORME ROKOPISNE IN TISKANE KULTURE

Monika Deželak Trojar
Vloga perioh ali sinops za rekonstrukcijo dramske ustvarjalnosti ljubljanskih jezuitov v zgodnjem novem veku Prenesi PDF

Theodor Domej
Paradoks jezikovne politike v obdobju razsvetljenega absolutizma ob primeru prevajanja patentov v slovenščino Prenesi PDF

Marija Klobčar
»O poslušajte eno grozovitno zgodbo«: pesemski letaki z osupljivimi novicami Prenesi PDF

Barbara Pregelj
Leteči verzi: letaki v starejši slovenski in španski književnosti Prenesi PDF

Martina Potisk
Slovenska umetniška razglednica s preloma 19. stoletja in njena literarna intenca Prenesi PDF


MEDIJI IN (ŽANRSKI) ZNAČAJ LITERATURE

Gregor Schwering
Schreiben / Lesen im Café (mit Walter Benjamin): Anmerkungen zur »Straßentauglichkeit« der Literatur um 1900 Prenesi PDF

Miran Hladnik
Kolportažni roman na Slovenskem Prenesi PDF

Urška Perenič
Beatin dnevnik Luize Pesjak: medialni vidiki Prenesi PDF


ZGODOVINSKOJEZIKOSLOVNE OBRAVNAVE IN DRUGI PRISTOPI

Irena Orel
Jezikovne spremembe v izdajah prve slovenske posvetne pesniške zbirke Valentina Vodnika (1806) in prve povesti Janeza Ciglerja (1836) v 19. stoletju Prenesi PDF

Metod Čepar
Sklanjatev samostalnikov v delu Adama Bohoriča Otrozhia tabla iz leta 1580 Prenesi PDF

Petra Černe Oven
Nove črke za novo dobo: univerzalna abeceda Jožefa Poklukarja Prenesi PDF

Marko Ljubešić
Stariji mediji u suvremenoj nastavi materinskoga jezika Prenesi PDF

Katarina Jaklitsch Jakše
Pregled tiskanega gradiva frančiškanske knjižnice v Novem mestu v 19. stoletju Prenesi PDF


OB CANKARJEVI STOLETNICI

Peter Scherber
Cankarjeva pisma v kontekstu njegovega celotnega opusa: nove oblike in možnosti elektronskih edicij pisem Prenesi PDF

Zarja Frančiška Gošnik
Zapuščina Ane Lušin in njena korespondenca s Cankarjem Prenesi PDF

Mojca Smolej
Od rokopisa do zbranih del: kompozicija odstavkov pri Ivanu Cankarju Prenesi PDF

Irena Avsenik Nabergoj
Glasbeni tiski in rokopisi na literarna besedila Ivana Cankarja: povest Hlapec Jernej in njegova pravica v uglasbitvi Karola Pahorja Prenesi PDF

Dragica Haramija, Janja Batič
Cankar v stripu: Hlapci Prenesi PDF