Obdobja 36: Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne

OBDOBJA 36

Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne / Slovene Literary Manuscripts from the Middle Ages to the Long Nineteenth Century

Uredniki: Aleksander Bjelčevič, Matija Ogrin, Urška Perenič

Leto izida: 2017
Št. strani: 432
ISBN 978-961-237-963-6

Prelistaj


VSEBINA


Matija Ogrin
Rokopisi slovenskega slovstva kot nov in bogat raziskovalni predmet Prenesi PDF


LITERARNOZGODOVINSKE OBRAVNAVE: STAREJŠI ROKOPISI

Teodor Domej
Rokopis iz Škofič o Marijinem in Jezusovem življenju Prenesi PDF

Luka Vidmar
Odmevi božjih poti, češčenj in podob svetnikov na Gorenjskem v Paglovčevi pesmarici Cantilenae variae Prenesi PDF

Matija Ogrin
Slovenski rokopisi o štirih poslednjih stvareh človeka in baročno eshatološko izročilo Prenesi PDF

Darja Gabrovšek Homšak
Fragment rokopisne pesmarice – še en Skalarjev rokopisPrenesi PDF

Engelbert Logar
Izbrane koroške rokopisne pesmarice v bohoričici Prenesi PDF

Marjeta Pisk
Rokopisne pesmarice v Kokošarjevi zapuščini Prenesi PDF

Nina Ditmajer
Romarske pesmi v Foglarjevi pesmarici (1757–1762) Prenesi PDF

Anja Benko, Anže Šumah
Leški rokopis iz 18. stoletja in analiza izbranih besedil Prenesi PDF

Andrejka Žejn
Prikazovanje in simbolika zemljepisnih področij v rokopisu Življenje, regirenga inu smrt Antikrista iz leta 1790 Prenesi PDF

Irena Avsenik Nabergoj
Rokopisna tradicija literarne zvrsti planctus Mariae in Poljanski rokopis Prenesi PDF

Andrejka Žejn, Tomaž Erjavec, Matija Ogrin
Poljanski rokopis: baročno besedilno izročilo o Jezusovem življenju v elektronski izdaji Prenesi PDF

Miran Hladnik
Rokopisi na Wikimedijinih spletiščih Prenesi PDF

Marjan Dolgan
Prezrta razsvetljenska igra Silvestra Mureta Prenesi PDF

Jan Dominik Bogataj
Rokopisni opus patrističnih prevodov in avtorskih del p. Klemena Velikonje (1752–1830) Prenesi PDF

Roberto Dapit
Dottrina cristiana sslovenscca: katekizemski rokopis iz 19. stoletja v Terski dolini Prenesi PDF

Matjaž Ambrožič
Okvir in avtorji Pesmiške hranice Elizabete Triplat iz leta 1829 Prenesi PDF

Renata Debeljak
Rokopisne pridige Antona Krempla in njegov pomen v vzhodnoštajerskem kulturnem prostoru Prenesi PDF

Tone Smolej
Proti peresom, pomočenim v črnilo dvoma in nevere. Jernej Levičnik in njegovo literarno obzorje Prenesi PDF

Matej Hriberšek
Rokopis mladostnih latinskih pesmi Tomaža Hrena (Libellus poematum, NUK, Ms 84) Prenesi PDF


LITERARNOZGODOVINSKE OBRAVNAVE: NOVEJŠI ROKOPISI

Urška Perenič
Dvanajst Kettejevih pesniških rokopisov iz zapuščine ljubljanske Zadruge Prenesi PDF

Heinrich Pfandl
Razglednice Spodnje Štajerske kot vir informacij o obdobju med letoma 1890 in 1918 Prenesi PDF

Jožica Čeh Steger
Rokopisna pesniška zapuščina Alojzija Remca Prenesi PDF

Florence Gacoin-Marks
Šestindvajset let pred prvo uprizoritvijo Župančičevega prevoda: pozabljeni slovenski prevod Molièrovega Tartuffa Prenesi PDF

Franci Just
Prekmurska priredba Molièrove komedije Le Médecin malgré lui  Prenesi PDF

Ana Toroš
Cara Maria. Gradnikova pisma sestrični Marii Samer iz Trsta in njeni prevodi Gradnikove poezije Prenesi PDF

Krištof Jacek Kozak
Neobjavljena številka revije Sodobnost – april 1941 Prenesi PDF


ZGODOVINSKOJEZIKOSLOVNA IN DIALEKTOLOŠKA VPRAŠANJA

Irena Orel
Pomen starejših rokopisov za slovensko zgodovinsko jezikoslovje Prenesi PDF

Majda Merše
Ubeseditev Skalarjevega rokopisa in protestantska tradicija Prenesi PDF

Jožica Škofic
Uradovalna slovenika – gorenjsko narečje v luči zapisov hišnih imen v franciscejskem katastru Prenesi PDF

Matej Šekli
Odvisni stavki v jeziku Brižinskih spomenikov Prenesi PDF

Robert Grošelj
Medstavčne zveze v obdobju med Brižinskimi spomeniki in Trubarjevim Katekizmom Prenesi PDF

Natalija Ulčnik
Jezikovna analiza rokopisnih priseg Središča ob Dravi iz leta 1840 Prenesi PDF

Eva Trivunović
Primerjava glasoslovja v rokopisih o Antikristu Prenesi PDF

Andraž Jež
Elementi gorenjskih govorov v rokopisih Metelkove pesniške šole Prenesi PDF

Aleksandar Milanović, Maja Đukanović
Slovenščina v neobjavljenem rokopisu Србска Грамматика (1847) Jovana Subotića Prenesi PDF

Tjaša Jakop
(Nad)narečnost Pavlove rokopisne Prekmurske slovenske slovnice Prenesi PDF

Andrejka Žejn, Majda Merše
Metodološka izhodišča kritičnih prepisov starejšega slovenskega slovstva od baroka do zgodnjega 19. stoletja Prenesi PDF


PRISTOPI SORODNIH VED

Boris Golec
Oporoke – malo znana zvrst starejših slovenskih dokumentov Prenesi PDF

Katja Škrubej
Uradovalna slovenika in proces terminologizacije med ustnostjo in pisnostjo od srednjega veka do moderne dobe Prenesi PDF

Barbara Peklar
Srednjeveška molitev k Mariji in likovna dimenzija besede Prenesi PDF

Bojan-Ilija Schnabl, Katja Sturm-Schnabl
Slovenski rokopisi in izvirno arhivsko gradivo, obravnavani v Enciklopediji slovenske kulturne zgodovine na Koroškem, od začetkov do leta 1942  Prenesi PDF

Saša Babič
Bukue sa use potrebe tega gmein ludstva: stiški prepis Lipičevih bukev Prenesi PDF

Mojca Ramšak
»Pesem od kolare« Prenesi PDF

Tatiana I. Čepelevskaya
Russica – уникальное рукописное собрание в творческом наследии Янеза Трдины Prenesi PDF

Vinko Skitek
Na novo odkrito rokopisno gradivo župnijskih arhivov na Ravnah in Prevaljah ter stara župnijska knjižnica na Prevaljah Prenesi PDF