Sodelavke in sodelavci 31. simpozija

Ožji organizacijski odbor simpozija

Predsednica: Mateja Pezdirc Bartol
Organizacija: Mojca Nidorfer Šiškovič, Damjan Huber
Založništvo: Mateja Lutar

Programski odbor

 • Silvija Borovnik, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • Ljudmil Dimitrov, Sofijski universitet »Sv. Kliment Ohridski«, Slavjanski fakultet, Sofija, Bolgarija
 • Alenka Jensterle Doležal, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praga; Masaryková univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Brno, Češka
 • Zvonko Kovač, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvaška
 • Krištof Jacek Kozak, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper
 • Boža Krakar Vogel, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Andreas Leben, Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Slawistik, Gradec, Avstrija
 • Blaž Lukan, Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
 • Katja Mihurko Poniž, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko
 • Nada Petkovska, Univerzitet »Sv. Kiril i Metodij«, Fakultet za dramski umetnost, Skopje, Makedonija
 • Tone Smolej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Marko Stabej, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Nadežda Starikova, RAN, Institut slavjanovedenija, Moskva, Rusija
 • Đurđa Strsoglavec, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Bożena Tokarz, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Słowiańskiej, Katovice, Poljska
 • Tomaž Toporišič, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper; Slovensko mladinsko gledališče, Ljubljana
 • Gašper Troha, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Alojzija Zupan Sosič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta