Sodelavke in sodelavci 27. simpozija

Ožji organizacijski odbor simpozija

Predsednik: Aleksander Bjelčevič
Organizacija: Mojca Nidorfer Šiškovič, Damjan Huber
Založništvo: Metka Lokar

Programski odbor

 • Irena Orel, slovenistika, Univerza v Ljubljani
 • Marko Stabej, slovenistika, Univerza v Ljubljani
 • Nataša Golob, Univerza v Ljubljani
 • Marko Kerševan, sociologija, Univerza v Ljubljani
 • Jurij Snoj, muzikologija, UL in ZRC SAZU, Ljubljana
 • Vid Snoj, primerjalna književnost, Univerza v Ljubljani
 • Ciril Sorč, teologija, Univerza v Ljubljani
 • Marko Štuhec, zgodovina, Univerza v Ljubljani
 • Zuzana Kakošova, slovakistika, Univerza Komenskega v Bratislavi, Slovaška
 • Michal Kopczyk, polonistika, Univerza v Bielsku-Biali, Poljska
 • Miran Košuta, slovenistika, Univerza v Trstu, Italija
 • Zvonko Kovač, južna slavistika, Univerza v Zagrebu, Hrvaška
 • Peter Svetina, slavistika, Univerza Alpe Adria v Celovcu, Avstrija
 • Božena Tokraz, slavistika, Šlezijska univerza v Katovicah, Poljska