19. Mladinska poletna šola slovenščine na spletu

Mladinska poletna šola slovenskega jezika za mladostnike od 11 do 17 let bo letos potekala tudi po spletu. Spletni tečaj je priložnost za vse, ki se želijo slovenščine naučiti od začetka ali osvežiti in nadgraditi svoje znanje. 

1. 7.–12. 7. 2024

Prijavi se

Trajanje 

1. 7.–12. 7. 2024

 • vsak dan po 3 šolske ure, 30 ur (1 ura = 45 minut)
 • od 17.00 do 19.30 (po slovenskem času)

Potek tečaja

Tečaj se izvaja preko videokonference s pomočjo spletnega orodja ZOOM. Pouk poteka podobno kot v razredu. Učitelj oz. učiteljica je z vami v živo, vsak dan po 3 šolske ure, in vam je med poukom na voljo za vprašanja. Učitelji uporabljajo različne metode dela. Tečaj obsega konverzacijo, slovnico, delo z besedili (branje, poslušanje) in pisanje.

ZA UDELEŽBO NA SPLETNEM TEČAJU POTREBUJETE:

 • dobro internetno povezavo,
 • računalnik s kamero in mikrofonom,
 • in miren prostor.

Cena: 385 EUR

V skupini je od 6 do 10 udeležencev.

 • Potrdila in spričevala

  Potrdilo o udeležbi

  Ob koncu Mladinske poletne šole prejmete uradno potrdilo, da ste se udeležili tečaja slovenskega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

  Potrdilo o znanju slovenščine

  Če želite pridobiti uradno potrdilo o znanju slovenščine, se morate udeležiti izpita iz znanja slovenščine na osnovni ali višji ravni oz. ravni odličnosti, ki ga izvaja Izpitni center pri Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik ter njegovi zunanji izvajalci (samo osnovna raven).

 • Udeleženci

  Mladinska poletna šola na spletu je namenjena mladostnikom od 11 do 17 let. Starejšim je namenjena Poletna šola na spletu.
 • Spremljevalni program

  V okviru mladinske poletne šole na spletu vam bomo pripravili tudi nekaj spremljevalnih dejavnosti: ogled slovenskega filma, skupinski izziv, pogovor z gostom, kviz …
 • Prijave in plačilo

  Na tečaj se lahko prijavite s prijavnico najkasneje do 1. junija 2024. Na podlagi uvrstitvenega testa, ki ga bomo poslali po elektronski pošti, vam bomo do 15. junija 2024 sporočili, ali imamo skupino za vaš nivo znanja, in vas pozvali k plačilu tečaja.

 • Štipendije

  Ministrstvo za šolstvo in šport in Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu namenjata štipendije za udeležence iz zamejstva in izseljenstva. Prošnja za štipendijo mora vsebovati osebne podatke o kandidatu in utemeljitev. Obravnavali bomo le prošnje, ki jih bodo napisali kandidati sami. Prošnje za štipendije pošljite do 15. maja 2024 po pošti (na naslov Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik) ali po elektronski pošti ([email protected][email protected]). O rezultatih boste obveščeni v začetku junija 2024.

  Merila za dodelitev štipendij:

  • zamejci in potomci Slovencev (izkazano slovensko poreklo)
  • starost od 11 do 17 let (letnica rojstva od 2007 do 2013)
  • število štipendij, ki so jih prosilci že prejeli v preteklosti
  • sodelovanje v slovenskih organizacijah/ustanovah

  Prednost imajo kandidati, ki štipendije še niso prejeli. Izjemo naredimo pri tistih, ki so se v preteklih letih izkazali kot odlični študenti.