Intenzivni tedni slovenščine

intenz_tedni

Intenzivne tedne slovenskega jezika (30-urni tečaji) organiziramo za učence in dijake slovenskih in dvojezičnih šol oziroma dopolnilnega pouka slovenščine v zamejstvu in zdomstvu. Predstavljajo pomembno dopolnitev siceršnjega pouka slovenščine, ki so ga učenci oziroma dijaki deležni v svojih šolah ali pri dopolnilnem pouku. Po dogovoru s šolo se osredotočimo na pomoč pri začetnem ali nadaljevalnem učenju slovenščine, intenzivno pripravo na maturo, literarni pouk, tečaj konverzacije … V popoldanskem času po jezikovnem pouku učenci spoznavajo kulturne znamenitosti slovenske prestolnice. Intenzivni teden slovenskega jezika je bil prvič organiziran v letu 2007 za dijake iz avstrijske Koroške, leta 2009 pa smo podoben teden prvič organizirali tudi za dijake iz Porabja.


Program tečaja

Vsak dan bomo imeli 6 ur pouka, pri katerem bodo učenci razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: govorjenje, pisanje, branje in poslušanje. Pouk bo potekal v dveh delih: začeli bomo ob 9.00, ob 12.30 bomo imeli kosilo, nato pa bomo nadaljevali s poukom do 15.30 (v petek končamo po kosilu). Učenci se bodo slovenščino učili v majhnih skupinah (do 12 učencev), oblikovanih glede na njihovo predznanje slovenščine. Pred tečajem bomo na šolo poslali kratek test, s katerim bomo udeležence razporedili v ustrezne skupine. Pouk bodo izvajali izkušeni učitelji Centra za slovenščino.

Cena 28-urnega tečaja: 200 EUR/osebo (cena je fiksna, račun za celo skupino izda Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik).

Tečaj se izvede, če se vanj vključi najmanj 8 učencev.


Popoldanski program

V skladu z željami matičnega učitelja ali šole lahko popoldne organiziramo različne dejavnosti, na primer:

  • ogled Ljubljane
  • ogled Ljubljanskega gradu
  • ogled živalskega vrta
  • vodno mesto Atlantis
  • ogled kino predstave
  • ogled Hiše eksperimentov
  • ogled Plečnikove hiše v Trnovem
  • ogled Botaničnega vrta
  • vzpon na Šmarno goro, Rožnik, Golovec
  • … ali druge dejavnosti, ki jih predlaga učitelj.

STROŠKI LPP: 1,2 EUR na vožnjo s kartico Urbana (kartice dobite pri nas).

Stroški bivanja lahko glede na izbrani popoldanski program, število voženj z LPP in hotelsko namestitev znašajo od 160 do 200 EUR, celotni teden s tečajem pa od 360 do 400 EUR. Stroški tečaja (200 EUR) se poravnajo Centru za slovenščino, drugi stroški (bivanje, prehrana, spremljevalni program …) pa neposredno drugim ponudnikom storitev.


Namestitev in hrana

NAMESTITEV

Namestitev je predvidena v ugodnejših hotelih v Ljubljani (npr. Hotel Bit, Hotel Emonec, Hostel Park), v primeru prostih mest tudi v dijaških domovih. Cena nočitve z zajtrkom je zato lahko različna (od 20 do 25 EUR na osebo/noč). Ugodna cena se lahko zagotovi, če nočitev rezerviramo dovolj zgodaj.

HRANA

Kosilo bomo organizirali v bližini šole, na kateri bo potekal pouk, večerjo pa glede na načrtovani popoldanski program. Stroški kosila znašajo od 5 do 7 EUR, prav tako tudi stroški večerje.

Prijave

Svoje želje, vprašanja, predloge …
lahko pošljete na: [email protected]