Križ kraž

Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za neopismenjene otroke

Avtorji: Mihaela Knez, Matej Klemen, Tjaša Alič, Damjana Kern 

krizkraz priročnik križkraz

Nakup – učbenik

Prenesi – učbenik

Poslušaj 

Prenesi – priročnik

Učbenik Križ kraž, ki je nastal v okviru projekta Evropskih socialnih skladov Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v VIZ (2008–2010), je učno gradivo za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika. Namenjeno je otrokom, starim 5 in 6 let, ki še niso opismenjeni oz. so na začetku procesa opismenjevanja, z dodatnimi prilagoditvami pa ga je mogoče uporabljati tudi z nekoliko mlajšimi ali starejšimi otroki. Učbenik obsega 12 enot. V njih je predstavljena predmetnost, s katero se otroci srečujejo vsak dan.  Učenci se seznanijo z osnovnim besediščem in izbranimi sporazumevalnimi vzorci. Ob vsaki temi je smiselno in stopnjevano nanizanih šest do trinajst dejavnosti, ki se med seboj dopolnjujejo in postopno nadgrajujejo. Izvedba dejavnosti je nazorno opisana v priročniku za učitelje.

Raven znanja slovenščine, ki naj bi jo učenci dosegli, ko so usvojili posamezne dejavnosti iz gradiva, večinoma ustreza opisnikom na ravni A1 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru.