20161121_111432Ključni problemi pisne produkcije (dr. Marko Stabej)

20161121_113809Akademsko strokovno pisanje: temelji in nadgradnja (dr. Nataša Logar)  

20161121_125000Priprava iztočnic za pisanje in učiteljeva povratna informacija (dr. Meta Lah)

20161121_131826_hdrOcenjevanje pisne produkcije govorcev slovenščine kot drugega jezika (Petra Likar Stanovnik)

20161121_141109

Predstavitev projekta in portala WRILAB2 (dr. Mihaela Knez, dr. Damjana Kern)

 

WRILAB2 v razredu (dr. Jana Kenda, Vesna Jagodic, dr. Boris Kern)