Razvoj učnih gradiv na področju slovenščine kot drugega/tujega jezika skozi izvedbo tečajev za različne ciljne skupine in seminarjev za njihove izvajalce

Dejavnosti v okviru projekta Razvoj učnih gradiv na področju slovenščine kot drugega/tujega jezika skozi izvedbo tečajev za različne ciljne skupine in seminarjev za njihove izvajalce izvaja Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, sofinancira pa jih Evropski socialni sklad Evropske unije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (vrednost projekta je 173.850,00 evrov). Projekt se navezuje na rezultate že izvedenega ESS-projekta Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008–2011. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007–2013.

 • Cilji projekta

  Cilji projekta so v prvi fazi dokončno oblikovanje in tisk učbenikov, delovnih zvezkov, priročnikov za učence tretje triade oziroma dijake ter učnega gradiva s priročnikom za še neopismenjene otroke na ravni A1, v drugi fazi pa nadaljnje razvijanje učnega gradiva za učence tretje triade oz. dijake na ravni A2, in sicer ob neposrednem delu (pouk, tečaj) z učenci. Gradivo bo testirano z učenci Romi ter z učenci in dijaki, ki obiskujejo slovenske in dvojezične šole v zamejstvu. V sklopu projekta bodo pripravljena e-gradiva, ki bodo dopolnjevala v projektu natisnjena učna gradiva, poseben del projekta bo predstavljal razvoj vstopnega in izstopnega testa uspešnosti, pripravljen pa bo tudi program usposabljanja učiteljev. 

  Ciljna skupina so učenci in dijaki migranti, ki se vključujejo v slovenski šolski sistem, hkrati pa je gradivo namenjeno tudi za pouk slovenščine učencev, ki se slovenščine kot drugega in tujega jezika učijo zunaj slovenskih meja, npr. v zamejstvu, zdomstvu in izseljenstvu. Ciljna skupina so tudi učitelji, ki poučujejo navedene ciljne skupine.

 • Tečaj slovenščine za otroke in dijake migrante (avgust 2015)

   
 • Gradivo

 • Kontaktne osebe:

  Mihaela Knez, vodja projekta
  [email protected]
  T.: +386 1 241 86 88
  Damjana Kern Andoljšek
  [email protected]
  Tjaša Alič
  [email protected]

   

  MIZS_slonalozba_v_vaso_prihodnost center-logo-prvastran-200px