Interaktivno učno gradivo iČas zajema interaktivne dejavnosti, ki predstavljajo vsebinsko in didaktično dopolnitev in obogatitev obstoječega učnega gradiva Čas za slovenščino 1. Gradivo sestavlja 5 tem in 15 podtem, ki sovpadajo z učnimi enotami v učbeniškem gradivu Čas za slovenščino 1:

  • Učim se slovenščino
  • Moja šola
  • Moj dan
  • Moj prosti čas
  • Gremo na ekskurzijo

Interaktivne dejavnosti  učečemu se omogočajo razvijati zmožnost poslušanja, branja in pisanja ter leksikalno in oblikoskladenjsko zmožnost.

Avtorji gradiva: dr. Mihaela Knez, dr. Damjana Kern Andoljšek, Tjaša Alič, Matej Klemen, mag. Mateja Lutar in dr. Mateja Eniko (vsi Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik)

Povezava: