Začetni tečaj slovenščine za učence in dijake priseljence

Tečaj je namenjen učencem in dijakom, ki so se priselili v Slovenijo v tem letu in nimajo predznanja slovenščine. Tečaj je zasnovan tako, da udeleženci v čim krajšem času pod vodstvom izkušenih učiteljev usvojijo osnove slovenščine, ki jim pomagajo pri uspešnem vključevanju v šolsko delo in družbo.

17. 10. do 28. 10. 2022

Prijavi se

Trajanje

  • 2 tedna, od ponedeljka do petka od 16.00 do 17.30
  • 5-krat na teden po 2 šolski uri, 20 ur

Potek tečaja

Tečaj se izvaja v živo v majhnih skupinah, kar omogoča intenzivno in učinkovito delo. Pri pouku boste spoznali osnovno besedišče in slovnične vzorce ter razvijali različne jezikovne dejavnosti – govorjenje, poslušanje, branje in pisanje.

Po presoji učitelja se glede na predznanje in potrebe udeležencev uporablja ustrezen učbenik. Pogosto pa učitelji pripravijo tudi dodatno učno gradivo, posebej prilagojeno za jezikovne potrebe skupine.

Več o poteku tečajev …

Cena: 235 EUR

V skupini je od 6 do 10 udeležencev.

  • Prijave in plačilo

    Na tečaj se lahko prijavite s prijavnico najkasneje 10 dni pred začetkom tečaja (do 6. novembra 2022). Ko bomo prejeli prijavnico, vam bomo po e-pošti poslali račun. Tečaj je treba v celoti plačati pred začetkom pouka. Potrdilo pošljite na naš e-naslov.

  • Odpoved

    V primeru odpovedi, ki mora biti pisno utemeljena in sporočena vsaj sedem dni pred začetkom tečaja, vrnemo 80 % vplačane šolnine v 30 dneh po prejemu odpovedi. Preostali znesek (20 %) zadržimo za administrativne stroške oz. stroške bančne transakcije.