Poletni tečaj slovenščine za otroke (1.–12. julij 2024)

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vabi otroke, stare od 8 do 11 let, da poleti obiščejo Ljubljano in se udeležijo tečaja slovenskega jezika! Tečaj se začne v ponedeljek, 1. 7. 2024, in konča v petek, 12. 7. 2024.

Potek in trajanje

  • 4 šolske ure na dan, 40 ur (po 45 minut)
  • od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.30

KRAJ IZVEDBE TEČAJA

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28a, Ljubljana

UDELEŽENCI

Tečaj je namenjen otrokom, starim od 8 do 11 let, ki so v znanju slovenščine začetniki. Pred začetkom tečaja bodo udeleženci izpolnili jezikovni test. Na podlagi rezultatov pri testu jih bomo uvrstili v ustrezne skupine, v katerih bo od 8 do 12 udeležencev. 

CENA

Cena 40-urnega tečaja je 431 evrov.

V primeru, da je prijavljenih manj kot 8 udeležencev, se cena tečaja zviša. Tečaj bomo izvedli, če bo prijavljenih vsaj 6 udeležencev na skupino.

PRIJAVA IN PLAČILO

Na tečaj se lahko prijavite s prijavnico, in sicer najpozneje do 10. junija 2024.

ODPOVED

V primeru odpovedi, ki mora biti pisno utemeljena in sporočena vsaj sedem dni pred začetkom tečaja, vrnemo 80 % vplačane šolnine v 30 dneh po prejemu odpovedi. Preostali znesek (20 %) zadržimo za administrativne stroške oz. stroške bančne transakcije.