Mladinska poletna šola 2016


27. 6. – 8. 7. 2016

Na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani letos že enajsto leto organiziramo Mladinsko poletno šolo slovenskega jezika za mladostnike od 13 do 17 let. Tečaj se začne v ponedeljek, 27. 6. 2016, in konča v petek, 8. 7. 2016. Prihod udeležencev Mladinske poletne šole je predviden že v nedeljo, 26. 6. 2016, ko se bomo ob 19.00 s starši oz. spremljevalci tečajnikov srečali na informativnem sestanku.

IMG_5255 urejena 

 • Pouk

  Pouk bo potekal vsak dan od 9.00 do 12.30 na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana na Kardeljevi ploščadi 16 v Ljubljani, ki je v bližini Dijaškega doma Bežigrad. Obsegal bo 4 šolske ure (po 45 minut) na dan oz. 20 ur na teden. Prvi dan tečaja bomo udeležence glede na njihovo predznanje slovenščine razporedili v ustrezne skupine, v katerih bo od 8 do 12 učencev. Pri pouku bodo učenci razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: govorjenje, pisanje, branje in poslušanje. Poučevali jih bodo izkušeni lektorji Univerze v Ljubljani.

  Ob koncu Mladinske šole bodo udeleženci dobili potrdilo, da so se udeležili tečaja slovenskega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

 • Spremljevalni program

  Popoldne in med vikendom bodo za vas orga­nizirane različne kulturne, športne in zabavne dejavnosti ter izleti (glej spremljevalni program). Pri tem vas bodo spremljali asistenti in asistentke Mladin­ske poletne šole. Upamo, da boste uživali!

 • Namestitev

  Tečaj bo potekal na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana na Kardeljevi ploščadi 16 v Ljubljani, udeleženci pa bodo bivali v Dijaškem domu Bežigrad, ki je v neposredni bližini šole.
  Cena namestitve vključuje bivanje v troposteljnih sobah in prehrano v dijaškem domu: zajtrk, kosilo in večerjo. V dijaškem domu bodo udeleženci dobili posteljnino in brisače, za doplačilo pa je mogoče tudi pranje perila, telefoniranje in uporaba interneta.
  Za udeležence Mladinske poletne šole bodo v popoldanskem in večernem času skrbeli asistenti mladinske poletne šole.
 • Cene tečaja in namestitve

  Šolnina: 540 EUR *

  Cena namestitve v troposteljni sobi: 200 EUR **

  Tečaj je treba v celoti plačati najkasneje do 21. 6. 2016. Ko bomo prejeli prijavnico, vam bomo po elektronski pošti poslali račun. Po prejetju potrdila o plačilu vam bomo poslali sprejemno pismo in informativno gradivo o prihodu v mladinsko poletno šolo.

  * V ceno šolnine so všteti jezikovni tečaji, knjige in drugi učni pripomočki ter spremljevalni program

  ** Namestitve v študentskem domu ne plačujte na katerega od bančnih računov Filozofske fakultete, ker jo boste plačali neposredno upravi študentskega doma.

  V primeru odpovedi, ki mora biti pisno utemeljena in sporočena vsaj sedem dni pred začetkom tečaja, vrnemo 80 % vplačane šolnine v 30 dneh po prejemu odpovedi. Preostali znesek (20 %) zadržimo za administrativne stroške oz. stroške bančne transakcije.

 • Prijave in plačilo

  Na tečaj se lahko prijavite s prijavnico, po pošti (na naslov Centra za slovenščino) ali po elektronski pošti ([email protected]), in sicer najpozneje do 20. junija 2016.
 • Štipendije

  Ministrstvo za šolstvo in šport in Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu namenjata štipendije za udeležence iz zamejstva in izseljenstva. Prošnja za štipendijo mora vsebovati osebne podatke o kandidatu in utemeljitev. Obravnavali bomo le prošnje, ki jih bodo napisali kandidati sami. Prošnje za štipendije pošljite do 15. maja 2016 na naslov Centra za slovenščino. O rezultatih boste obveščeni v začetku junija 2015.

  Merila za dodelitev štipendij:

  • zamejci in potomci Slovencev (izkazano slovensko poreklo)
  • starost od 13 do 17 let (letnica rojstva od 1998 do 2002)
  • število štipendij, ki so jih prosilci že prejeli v preteklosti
  • sodelovanje v slovenskih organizacijah/ustanovah

  Prednost imajo kandidati, ki štipendije še niso prejeli. Izjemo naredimo pri tistih, ki so se v preteklih letih izkazali kot odlični študenti.