Mladinska poletna šola 2020


29. 6. – 10. 7. 2020

Prijavi se

Na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani letos že petnajsto leto organiziramo Mladinsko poletno šolo slovenskega jezika za mladostnike od 13 do 17 let. Tečaj se začne v ponedeljek, 29. 6. 2020, in konča v petek, 10. 7. 2020. Prihod udeležencev Mladinske poletne šole je predviden že v nedeljo, 28. 6. 2020, ko se bomo ob 19.00 s starši oz. spremljevalci tečajnikov srečali na informativnem sestanku. 

IMG_5255 urejena

 • Pouk

  Pouk bo potekal vsak dan od 9.00 do 12.30 na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana na Kardeljevi ploščadi 28a v Ljubljani, ki je v bližini Dijaškega doma Bežigrad. Obsegal bo 4 šolske ure (po 45 minut) na dan oz. 20 ur na teden. Prvi dan tečaja bomo udeležence glede na njihovo predznanje slovenščine razporedili v ustrezne skupine, v katerih bo od 8 do 12 učencev. Pri pouku bodo učenci razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: govorjenje, pisanje, branje in poslušanje. Poučevali jih bodo izkušeni lektorji Univerze v Ljubljani.

  Ob koncu Mladinske šole bodo udeleženci dobili potrdilo, da so se udeležili tečaja slovenskega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

 • Spremljevalni program

  Popoldne in med vikendom bodo za vas orga­nizirane različne kulturne, športne in zabavne dejavnosti ter izleti. Pri tem vas bodo spremljali asistenti in asistentke Mladin­ske poletne šole. Upamo, da boste uživali! 

 • Namestitev

  Tečaj bo potekal na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana na Kardeljevi ploščadi 28a v Ljubljani, udeleženci pa bodo bivali v Dijaškem domu Bežigrad, ki je v neposredni bližini šole.
  Cena namestitve vključuje bivanje v troposteljnih sobah in prehrano v dijaškem domu: zajtrk, kosilo in večerjo. V dijaškem domu bodo udeleženci dobili posteljnino in brisače, za doplačilo pa je mogoče tudi pranje perila, telefoniranje in uporaba interneta.
  Za udeležence Mladinske poletne šole bodo v popoldanskem in večernem času skrbeli asistenti mladinske poletne šole.mpš
 • Cene tečaja in namestitve

  Šolnina: 600 EUR *

  Cena namestitve v troposteljni sobi: 250 EUR **

  Tečaj je treba v celoti plačati najkasneje do 23. 6. 2020. Ko bomo prejeli prijavnico, vam bomo po elektronski pošti poslali račun. Po prejetju potrdila o plačilu vam bomo poslali sprejemno pismo in informativno gradivo o prihodu v mladinsko poletno šolo.

  * V ceno šolnine so všteti jezikovni tečaji, knjige in drugi učni pripomočki ter spremljevalni program

  ** Namestitve v študentskem domu ne plačujte na katerega od bančnih računov Filozofske fakultete, ker jo boste plačali neposredno upravi študentskega doma.

  V primeru odpovedi, ki mora biti pisno utemeljena in sporočena vsaj sedem dni pred začetkom tečaja, vrnemo 80 % vplačane šolnine v 30 dneh po prejemu odpovedi. Preostali znesek (20 %) zadržimo za administrativne stroške oz. stroške bančne transakcije.

 • Prijave in plačilo

  Na tečaj se lahko prijavite s prijavnico, po pošti (na naslov Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik) ali po elektronski pošti ([email protected]), in sicer najpozneje do 23. junija 2020.
 • Štipendije

  Ministrstvo za šolstvo in šport in Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu namenjata štipendije za udeležence iz zamejstva in izseljenstva. Prošnja za štipendijo mora vsebovati osebne podatke o kandidatu in utemeljitev. Obravnavali bomo le prošnje, ki jih bodo napisali kandidati sami. Prošnje za štipendije pošljite do 15. marca 2020 po pošti (na naslov Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik) ali po elektronski pošti ([email protected]). O rezultatih boste obveščeni v začetku junija 2020.

  Merila za dodelitev štipendij:

  • zamejci in potomci Slovencev (izkazano slovensko poreklo)
  • starost od 13 do 17 let (letnica rojstva od 2003 do 2007)
  • število štipendij, ki so jih prosilci že prejeli v preteklosti
  • sodelovanje v slovenskih organizacijah/ustanovah

  Prednost imajo kandidati, ki štipendije še niso prejeli. Izjemo naredimo pri tistih, ki so se v preteklih letih izkazali kot odlični študenti.

 • Pogosta vprašanja

  Tukaj najdete odgovore na najpogostejša vprašanja glede Mladinske poletne šole slovenščine.