O poteku tečajev

 • Kot ustanova, ki deluje pod okriljem Univerze, smo s svojimi dejavnostmi vezani na študijsko leto, ki poteka od oktobra do septembra. Pouk poteka v enotah po 45 minut (1 šolska ura).
 • Tečaji so organizirani za vse stopnje udeležencev: za začetnike, nadaljevalce in izpopolnjevalce. Pred začetkom vsakega tečaja udeleženci izpolnite jezikovni test. Na podlagi vaših rezultatov vas bomo razvrstili v ustrezno skupino, v kateri bo od 6 do največ 10 udeležencev.
 • Pouk bo potekal v slovenskem jeziku, v začetniških skupinah si učitelji največkrat pomagajo z angleščino.
 • Na tečajih učijo izkušeni učitelji, ki so ves čas vključeni tudi v strokovno izpopolnjevanje Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik in uporabljajo najsodobnejše metode za poučevanje jezika.
 • Pri pouku se uporablja gradivo, ki je rezultat dolgoletnih izkušenj in znanja na Centru za slovenščino.

Študijski red

Da bi pouk potekal čim bolj prijetno in kvalitetno, vas prosimo, da upoštevate naslednja načela:

 • Od udeležencev tečaja pričakujemo redno obiskovanje pouka. Za prejem potrdila o obiskovanju tečaja ob koncu tečaja je potrebna 80-odstotna udeležba. Glede ostalega upravičenega izostajanja se mora udeleženec dogovoriti z učiteljem.
 • Če udeleženec manjka pri pouku, se mora pri svojem učitelju ali sošolcih pozanimati o obravnavani snovi in snov nadoknaditi. Učitelju ni treba individualno ali po pouku razlagati obravnavane snovi, ki je udeleženec ni usvojil zaradi izostajanja.
 • Pouk poteka v skupini, zato se pričakuje prilagajanje skupinskemu delu in korekten odnos do učitelja in sošolcev.
 • Udeleženci morajo pravočasno prihajati k pouku oz. se morajo pravočasno povezati v spletno okolje Zoom. Zamujanje moti delo skupine in ni dovoljeno.
 • Udeleženci naj se pred kamero namestijo tako, da bo njihov obraz viden.
 • Prenosni telefoni morajo biti pri pouku izklopljeni oziroma utišani. Pouka ni dovoljeno snemati brez predhodnega soglasja učitelja in sošolcev.
 • Med poukom ni dovoljeno jesti, ker to ni vljudno in moti pouk. Za malico je na voljo odmor.
 • Če udeleženec namerno krši zgornja načela, se njegovo vedenje obravnava na lektorskem sestanku. Vodstvo tečajev ima pravico kršitelja izključiti iz tečaja in obdržati že vplačano šolnino.
 • Organizator šole zagotavlja redno in pravočasno izvedbo pouka. Če zaradi nenadne bolezni učitelja ali druge višje sile ni mogoče pravočasno zagotoviti ustreznega nadomeščanja, ima organizator možnost za kratek čas združiti dve skupini ali pouk odpovedati in naknadno nadomestiti odpadle ure.
 • Če je v skupini manj kot 6 udeležencev, lahko organizator zmanjša število ur ali zviša šolnino. Če so v skupini manj kot 4 udeleženci ima organizator pravico tečaj odpovedati.