Začetni tečaj slovenščine za učence in dijake na spletu

Spletni tečaj je namenjen učencem in dijakom, ki bi se slovenščino radi učili od začetka. Tečaj je zasnovan tako, da udeleženci v čim krajšem času pod vodstvom izkušenih učiteljev osvojijo osnove slovenščine. Tečaj poteka na spletu, tako da se ga imajo možnost udeležiti učenci in dijaki tako iz Slovenije kot tudi od drugod.

6. 12. do 17. 12. 2021

Prijavi se

Trajanje

 • 2 tedna, od ponedeljka do petka od 16.00 do 17.30
 • 5-krat na teden po 2 šolski uri, 20 ur

Potek tečaja

Tečaj se izvaja preko videokonference s pomočjo orodja ZOOM. Pouk poteka podobno kot v razredu. Učitelj je z vami v živo po spletu in vam je med poukom na voljo za vprašanja. Pri pouku boste spoznali osnovno besedišče in slovnične vzorce ter razvijali različne jezikovne dejavnosti – govorjenje, poslušanje, branje in pisanje.

Učno gradivo vam bomo poslali po navadni pošti ali elektronski pošti. Občasno vam bodo učitelji po elektronski pošti pošiljali učno gradivo, ki ga bodo sami pripravljali za vašo skupino, zato je zaželeno, da imate doma tiskalnik.

ZA UDELEŽBO NA SPLETNEM TEČAJU POTREBUJETE:

 • dobro internetno povezavo,
 • računalnik s kamero in mikrofonom,
 • tiskalnik (zaželjeno)
 • in miren prostor.

Več o poteku tečajev …

Cena: 235 EUR

V skupini je od 6 do 10 udeležencev.

 • Prijave in plačilo

  Na tečaj se lahko prijavite s prijavnico najkasneje 10 dni pred začetkom tečaja (do 26. novembra 2021). Ko bomo prejeli prijavnico, vam bomo po e-pošti poslali račun. Tečaj je treba v celoti plačati pred začetkom pouka. Potrdilo pošljite na naš e-naslov.

 • Odpoved

  V primeru odpovedi, ki mora biti pisno utemeljena in sporočena vsaj sedem dni pred začetkom tečaja, vrnemo 80 % vplačane šolnine v 30 dneh po prejemu odpovedi. Preostali znesek (20 %) zadržimo za administrativne stroške oz. stroške bančne transakcije.