V projektu je bila realizirana prilagoditev učbeniškega gradiva Čas za slovenščino 1 za slepe otroke, ki se učijo slovenščine kot drugega in tujega jezika. Takih otrok je po podatkih MIZŠ v Sloveniji okoli 10, za učenje slovenščine kot drugega jezika pa doslej niso imeli primernega učnega gradiva.

Pri pripravi gradiva je poleg sodelavcev Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik sodelovala tudi Marija Kocman Repe, strokovnjakinja Centra za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, ki se specializirano ukvarja s prilagajanjem učnih gradiv za slepe in slabovidne otroke.  Učno gradivo ni bilo samo preprosto prevedeno v obe različici brajice, kot je to v navadi v slovenskem prostoru, ampak je bilo za namen poučevanja slepih otrok posebej prilagojeno, tako da ključne vsebine in dejavnosti, ki so pomembne za začetno učenje slovenščine, niso bile okrnjene.

Učno gradivo Čas za slovenščino 1 za slepe in slabovidne mladostnike je dostopno v pdf obliki, prilagojeno je 6- in 8-točkovni brajici.