Tečaj slovenščine za dijake, ki želijo študirati v Sloveniji

Spletni tečaj je namenjen dijakom zadnjih letnikov srednjih šol, ki se nameravajo vpisati na univerzo v Sloveniji, in bi radi osvežili in nadgradili svoje znanje slovenščine. Prepustite se izvrstnim učiteljicam slovenščine z bogatimi izkušnjami v spletnem poučevanju.

5. 3. 2024 do 6. 6. 2024

 

Prijavi se

Trajanje

 • torek in četrtek od 18.00 do 20.30
 • 2-krat na teden po 3 šolske ure, 80 ur

Potek tečaja

Tečaj se izvaja preko videokonference s pomočjo orodja ZOOM. Pouk poteka podobno kot v razredu. Učiteljica je z vami v živo po spletu in vam je med poukom na voljo za vprašanja. Pri pouku boste spoznali novo besedišče in slovnične vzorce in razvijali različne jezikovne dejavnosti – govorjenje, poslušanje, branje in pisanje.

Učno gradivo vam bomo poslali po navadni pošti ali elektronski pošti. Občasno vam bodo učitelji po elektronski pošti pošiljali učno gradivo, ki ga bodo sami pripravljali za vašo skupino, zato je zaželjeno, da imate doma tiskalnik.

ZA UDELEŽBO NA SPLETNEM TEČAJU POTREBUJETE:

 • dobro internetno povezavo,
 • računalnik s kamero in mikrofonom,
 • tiskalnik (zaželjeno)
 • in miren prostor.

Več o poteku tečajev …

Cena: 713 EUR

V skupini je od 6 do 10 udeležencev.

 • Prijave in plačilo

  Na tečaj se lahko prijavite s prijavnico najkasneje 10 dni pred začetkom tečaja (do 24. feburarja 2024). Ko bomo prejeli prijavnico, vam bomo po e-pošti poslali račun. Tečaj je treba v celoti plačati pred začetkom pouka. Potrdilo pošljite na naš e-naslov.

 • Odpoved

  V primeru odpovedi, ki mora biti pisno utemeljena in sporočena vsaj sedem dni pred začetkom tečaja, vrnemo 80 % vplačane šolnine v 30 dneh po prejemu odpovedi. Preostali znesek (20 %) zadržimo za administrativne stroške oz. stroške bančne transakcije.

 • Štipendije

  Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu namenja za udeležbo na tečaju za udeležence iz zamejstva in izseljenstva posebne štipendije. S štipendijo, ki znaša 713 EUR, se krijejo stroški udeležbe na tečaju. Prošnja za štipendijo mora vsebovati osebne podatke o kandidatu in utemeljitev. Obravnavali bomo le prošnje, ki jih bodo napisali kandidati sami. Prošnje za štipendije pošljite do 14. februarja 2024 po pošti (na naslov Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik) ali po elektronski pošti ([email protected]). O rezultatih boste obveščeni do 27. 2. 2024.

  Merila za dodelitev štipendij:

  • zamejci in potomci Slovencev (izkazano slovensko poreklo) – dijaki in dijakinje, vpisani v srednješolsko izobraževanje v državi, v kateri živijo
  • število štipendij, ki so jih prosilci že prejeli v preteklosti
  • sodelovanje v slovenskih organizacijah/ustanovah

  Prednost imajo kandidati, ki za tečaje slovenščine, ki jih organizira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, še nikoli niso prejeli štipendije in so dijaki zadnjih dveh letnikov srednje šole. Izjemo naredimo pri tistih, ki so se v preteklih letih izkazali kot izjemni udeleženci tečajev Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik.