Leksikalni vir Jedrno besedišče A1 z leksikalnimi informacijami za slovenščino 1.0 je namenjen učečim se slovenščine kot drugega in tujega jezika. Vključuje besedišče, ki ga govorci v skladu s Skupnim evropskim jezikovnim okvirom predvidoma osvojijo na ravni A1. Besedišču so dodane uporabnikom prilagojene slovnične, pomenske in multimedijske informacije, ki vključujejo tudi prevod iztočnice v tri tuje jezike – angleščino, albanščino (kot od slovenščine najbolj oddaljenim jezikom učencev priseljencev) in madžarščino (kot od slovenščine najbolj oddaljenim jezikom, ki se govori v slovenskem zamejstvu). Gre za rastoči in prvi tovrstni slovar za tuje govorce pri nas, ki v trenutni različici vsebuje omejeno število geselskih iztočnic (1000) in je bil razvit z mislijo, da ga bo v prihodnosti mogoče sistematično dopolnjevati in nadgraditi s kompleksnejšimi pomenskimi informacijami, relevantnimi za govorce slovenščine kot drugega in tujega jezika na višjih ravneh jezikovnega znanja (A2–C1). Model geselskega članka vsebuje naslednje elemente: lemo oz. iztočnico, informacijo o besedni vrsti iztočnice, prevod iztočnice v angleški, madžarski in albanski jezik, pomenski indikator, kolokacije in realne stavčne zglede. Leksikalni opis je podprt tudi z avdiovizualnimi elementi: zvočnim posnetkom iztočnice (v slovenščini) in mestoma s slikovno razlago iztočnice oz. fotografijo. Metodologija razvoja leksikalnega opisa je natančneje predstavljena v prispevku Klemen et al. (2023): Building a CEFR-Labeled Core Vocabulary for Slovene as a Second or Foreign Language, ki je na voljo na https://elex.link/elex2023/wp-content/uploads/118.pdf.

Avtorji: dr. Eva Pori, dr. Iztok Kosem, dr. Špela Arhar Holdt, dr. Polona Gantar, Karolina Zgaga, Rebeka Roblek (Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani), dr. Mihaela Knez in Matej Klemen (Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik)

Povezava: JEDRNO BESEDIŠČE A1

 

 

 

 

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close