Leksikalni vir Jedrno besedišče A1 z leksikalnimi informacijami za slovenščino 1.0 je namenjen učečim se slovenščine kot drugega in tujega jezika. Vključuje besedišče, ki ga govorci v skladu s Skupnim evropskim jezikovnim okvirom predvidoma osvojijo na ravni A1. Besedišču so dodane uporabnikom prilagojene slovnične, pomenske in multimedijske informacije, ki vključujejo tudi prevod iztočnice v tri tuje jezike – angleščino, albanščino (kot od slovenščine najbolj oddaljenim jezikom učencev priseljencev) in madžarščino (kot od slovenščine najbolj oddaljenim jezikom, ki se govori v slovenskem zamejstvu). Gre za rastoči in prvi tovrstni slovar za tuje govorce pri nas, ki v trenutni različici vsebuje omejeno število geselskih iztočnic (1000) in je bil razvit z mislijo, da ga bo v prihodnosti mogoče sistematično dopolnjevati in nadgraditi s kompleksnejšimi pomenskimi informacijami, relevantnimi za govorce slovenščine kot drugega in tujega jezika na višjih ravneh jezikovnega znanja (A2–C1). Model geselskega članka vsebuje naslednje elemente: lemo oz. iztočnico, informacijo o besedni vrsti iztočnice, prevod iztočnice v angleški, madžarski in albanski jezik, pomenski indikator, kolokacije in realne stavčne zglede. Leksikalni opis je podprt tudi z avdiovizualnimi elementi: zvočnim posnetkom iztočnice (v slovenščini) in mestoma s slikovno razlago iztočnice oz. fotografijo. Metodologija razvoja leksikalnega opisa je natančneje predstavljena v prispevku Klemen et al. (2023): Building a CEFR-Labeled Core Vocabulary for Slovene as a Second or Foreign Language, ki je na voljo na https://elex.link/elex2023/wp-content/uploads/118.pdf.

Avtorji: dr. Eva Pori, dr. Iztok Kosem, dr. Špela Arhar Holdt, dr. Polona Gantar, Karolina Zgaga, Rebeka Roblek (Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani), dr. Mihaela Knez in Matej Klemen (Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik)

Povezava: JEDRNO BESEDIŠČE A1