Intenzivni popoldanski tečaj slovenskega jezika za najstnike (24. 9.–5. 10. 2018) 

Potek in trajanje

  • 3 šolske ure na dan, 30 ur (po 45 minut)
  • od ponedeljka do petka od 16.00 do 18.30

Kraj izvedbe tečaja:

Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana

Cena: 250 EUR

V primeru, da je prijavljenih manj kot 8 udeležencev, se cena tečaja zviša. Tečaj bomo izvedli samo, če bo prijavljenih najmanj 6 udeležencev.

Prijava in plačilo

Na tečaj se lahko prijavite s prijavnico najkasneje 10 dni pred začetkom tečaja (do 15. 9. 2018). Ko bomo prejeli prijavnico, vam bomo po e-pošti poslali račun.

Tečaj je treba v celoti plačati pred začetkom tečaja. Potrdilo pošljite na e-naslov [email protected] ali poštni naslov: Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Odpoved

V primeru odpovedi, ki mora biti pisno utemeljena in sporočena vsaj sedem dni pred začetkom tečaja, vrnemo 80 % vplačane šolnine v 30 dneh po prejemu odpovedi. Preostali znesek (20 %) zadržimo za administrativne stroške oz. stroške bančne transakcije.

Udeleženci

Tečaj je namenjen osnovnošolcem, ki obiskujejo sedmi, osmi in deveti razred, in dijakom, ki se želijo naučiti slovenskega jezika ali izpopolniti svoje znanje.