Nadaljevalni tečaj slovenščine za učence in dijake priseljence

Tečaj je namenjen učencem in dijakom, ki v Sloveniji prebivajo eno ali več let in imajo določeno predznanje slovenščine, ki pa bi ga radi izpopolnili. Tečaj je zasnovan tako, da udeleženci v čim krajšem času pod vodstvom izkušenih učiteljev izboljšajo svoje znanje slovenščine, ki jim pomaga pri uspešnem vključevanju v šolsko delo in družbo.

17. 10. do 28. 10. 2022

Prijavi se

Trajanje

  • 2 tedna, od ponedeljka do petka od 18.00 do 19.30
  • 5-krat na teden po 2 šolski uri, 20 ur

Potek tečaja

Tečaj se izvaja v živo v majhnih skupinah, kar omogoča intenzivno in učinkovito delo. Pri pouku boste spoznali osnovno besedišče in slovnične vzorce ter razvijali različne jezikovne dejavnosti – govorjenje, poslušanje, branje in pisanje.

Glede na predznanje in potrebe udeležencev se po presoji učitelja uporablja ustrezen učbenik. Pogosto učitelji pripravijo tudi dodatno učno gradivo, posebej prilagojeno za jezikovne potrebe skupine.

Več o poteku tečajev …

Cena: 235 EUR

V skupini je od 6 do 10 udeležencev.

  • Prijave in plačilo

    Na tečaj se lahko prijavite s prijavnico najkasneje 10 dni pred začetkom tečaja (do 6. oktobra 2022). Ko bomo prejeli prijavnico, vam bomo po e-pošti poslali račun. Tečaj je treba v celoti plačati pred začetkom pouka. Potrdilo pošljite na naš e-naslov.

  • Odpoved

    V primeru odpovedi, ki mora biti pisno utemeljena in sporočena vsaj sedem dni pred začetkom tečaja, vrnemo 80 % vplačane šolnine v 30 dneh po prejemu odpovedi. Preostali znesek (20 %) zadržimo za administrativne stroške oz. stroške bančne transakcije.