Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje

ZAČETNI POUK SLOVENŠČINE ZA UČENCE PRISELJENCE

Učni načrt

Avtorji: dr. Mihaela Knez, Matej Klemen, dr. Damjana Kern Andoljšek, Katja Kralj

PRENESI PDF

Učni načrt je nastal v okviru projekta Evropskega socialnega sklada EU in Ministrstva za šolstvo in šport RS Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje, ki smo ga v letih 2008–2010 izvajali na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Med letoma 2016 in 2020 je bil v uporabi v projektu Izzivi medkulturnega sobivanja, ki ga izvajata OŠ Koper in ISA Institut. V šolskem letu 2019/2020 so bile s strani MIZŠ podane pravne podlage, na podlagi katerih je bilo mogoče učni načrt dati v postopek potrjevanja. Decembra 2019 in januarja 2020 smo ga na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik uskladili z obstoječimi smernicami in posodobili, 20. februarja 2020 pa ga je na 205. seji potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.


Poglej tudi: