Tečaj slovenščine za učence in dijake priseljence, avgust 2015

Na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete UL pripravljamo v času od 24. avgusta do 4. septembra 2015 dvotedenski intenzivni tečaj slovenščine za učence in dijake priseljence.

Namenjen je tako učencem in dijakom, ki se bodo v šolskem letu 2015/2016 na novo vključili v slovensko osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje (A0–A1), kot tudi učencem tretje triade (12+) in dijakom priseljence, ki so slovensko osnovno ali srednjo šolo obiskovali že preteklo šolsko leto in imajo pri sporazumevanju v slovenščini težave (A1–A2). Na tečaju se bodo učenci začetniki seznanili z osnovnim besediščem in sporazumevalnimi vzorci, ki jih bodo potrebovali pri vsakodnevnem sporazumevanju v šoli, v nadaljevalnem tečaju pa bodo učenci poglobili svoje znanje slovenščine.


Prijavnice


Obvestilo o tečaju slovenščine

Izvedbo tečaja na stopnji A0-A1 je v okviru projekta »Tečaj slovenščine za učence in dijake priseljence« finančno omogočilo Ministrstvo za kulturo.

Izvedbo tečaja na stopnji A1-A2 je v okviru projekta ESS »Razvoj učnih gradiv na področju slovenščine kot drugega/tujega jezika skozi izvedbo tečajev za različne ciljne skupine in seminarjev za njihove izvajalce« omogočilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport


KONTAKT

Slovenščina za otroke in mladostnike
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana
E: [email protected]
T: 01/241 86 88
F: 01/241 86 44

Strokovni sodelavki programa: