ČAS ZA SLOVENŠČINO 1

Učbenik/Delovni zvezek za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike

Avtorji: Mihaela Knez, Damjana Kern, Matej Klemen, Tjaša Alič

čas za slovenščino1 ucb čas za slovenščino1 dz

Nakup – učbenik

Prenesi – učbenik

Poslušaj – učbenik

Rešitve

Nakup – delovni zvezek

Prenesi – delovni zvezek

Učbeniški komplet Čas za slovenščino 1, ki je nastal v okviru projekta Evropskih socialnih skladov Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v VIZ (2008–2010), je namenjen mladostnikom od dvanajstega leta starosti, ki so v učenju slovenščine začetniki. Sestavljajo ga učbenik, delovni zvezek in zgoščenka.

Vsebine v učbeniku in delovnem zvezku so zajete predvsem iz šolskega in družabnega življenja mladostnikov, predstavljena pa je tudi slovenska stvarnost.  V petih obsežnih enotah, ki vsebujejo več podtem, se učeči se naučijo predstaviti sebe in svojo družino, svoje šolsko okolje, se sporazumeti v tipičnih šolskih situacijah, pripovedovati o tem, kako preživljajo vsakdan in svoj prosti čas ter o vsem tem preprosto povprašati druge oz. s pomočjo primerov in modelnih besedil o tem napisati kratke povedi in zelo preprosta besedila.

Gradivo je namenjeno za delo v razredu, in sicer za 80 ur pouka s slovanskimi govorci in za okoli 180 ur z govorci  zelo oddaljenih jezikov.

Stopnja jezikovnega znanja, ki naj bi jo učenci dosegli po predelanem gradivu, je po Skupnem evropskem jezikovnem okviru primerljiva z ravnjo A1.