Tečaji slovenščine za učence in dijake

Na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani intenzivne tečaje slovenskega jezika za mladostnike, ki se želijo slovenščino naučiti v krajšem času.

Na tečaju se bodo udeleženci na začetni stopnji seznanili s komunikacijskimi vzorci, relevantnimi za vključevanje v šolsko in družbeno življenje, ter spoznali temeljne slovnične strukture, na nadaljevalni stopnji pa tudi najnujnejše strokovne izraze s področij posameznih šolskih predmetov.

Pri pouku bodo udeleženci razvijali vse štiri jezikovne spretnosti (govorjenje, pisanje, branje, poslušanje) in spoznavali izbrana oziroma prilagojena zapisana in govorjena besedila.

Pred začetkom tečaja bodo udeleženci izpolnili jezikovni test. Na podlagi rezultatov pri testu jih bomo uvrstili v ustrezno skupino.

Center za slovenščino se že vrsto let strokovno ukvarja s poučevanjem slovenščine kot drugega/tujega jezika, zato na tečajih zagotavljamo kakovostno gradivo, prilagojeno starosti in predznanju udeležencev, ter učinkovite metode dela.

Tečaji bodo organizirani v manjših skupinah (6–10 udeležencev). Pouk bo potekal v enotah po 45 minut (eno šolsko uro).