Nadgradnja učnega gradiva Čas za slovenščino 1 v digitalnem okolju in prilagoditev gradiva za pouk slepih in slabovidnih mladostnikov 

V projektu smo na podlagi obstoječega učbeniškega kompleta Čas za slovenščino 1 zasnovali celovito interaktivno učno gradivo za začetno učenje slovenščine, ki bo učečim se (ciljna publika so mladostniki, ki se učijo slovenščino kot drugi in tuji jezik) enostavno dostopno ter jim bo zagotavljalo kakovostno in všečno izkušnjo učenja slovenščine. Interaktivno učno gradivo je podprto s klikljivim seznamom jedrnega besedišča na ravni A1 oz. slovarjem, namenjenim govorcem slovenščine kot drugega in tujega jezika. Gre za prvi tovrstni slovenski leksikalni priročnik (nastal je v sodelovanju s Centrom za jezikovne vire in tehnologije), ki je bil razvit z mislijo, da se v prihodnosti sistematično nadgradi tudi za govorce slovenščine na višjih ravneh znanja. Vključuje uporabnikom prilagojene slovnične, pomenske in multimedijske informacije oz. prevod v dva tuja jezika – albanščino (kot od slovenščine najbolj oddaljenim jezikom učencev priseljencev) in madžarščino (kot od slovenščine najbolj oddaljenim jezikom, ki se govori v slovenskem zamejstvu). Drugi rezultat projekta predstavlja različica učnega gradiva Čas za slovenščino 1 za slepe mladostnike, ki se učijo slovenščine kot drugega in tujega jezika. Takih otrok je po podatkih Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v Sloveniji okoli 10, za učenje slovenščine kot drugega jezika pa trenutno nimajo nobenega učnega gradiva. Prilagajanje učnega gradiva je potekalo v sodelovanju s Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana in ni bilo samo preprosto prevedeno v obe različici brajice, kot je to v navadi v slovenskem prostoru, ampak je bilo za namen poučevanja slepih otrok posebej prilagojeno, tako da ključne vsebine in dejavnosti, ki so pomembne za začetno učenje slovenščine, niso bile okrnjene.

Z brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close