Obdobja 41: Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik

OBDOBJA 41

Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik / At the Juncture of Worlds: Slovene as a Second and Foreign Language

Urednici: Nataša Pirih Svetina, Ina Ferbežar

Leto izida: 2022
Št. strani: 360
ISBN: 978-961-297-026-0
e-ISBN: 978-961-297-025-3 (PDF)

Vsi prispevki so dvojno slepo recenzirani.

Prenesi


VSEBINA


Ina Ferbežar
Uvodnik Prenesi PDF


Tjaša Alič, Tanja Jerman
Slovenščina kjerkoli in kadarkoli: spletni tečaj za samostojno učenje slovenščine Slovene Learning Online Prenesi PDF

Špela Arhar Holdt, Iztok Kosem, Mojca Stritar Kučuk
Metode in orodja za lažjo pripravo korpusov usvajanja jezika Prenesi PDF

Kaja Dolar, Ivana Petric Lasnik, Petra Seitl
Novi časi in novi pristopi: generacija Z se uči slovenščine kot tujega jezika Prenesi PDF

Ursula Doleschal, Lisa Rieger
Slovenščina v šolskih spisih dvojezične šole na avstrijskem Koroškem Prenesi PDF

Katarina Dovč, Mojca Jesenovec, Melita Vešner
Spregledana vloga humorja pri poučevanju slovenščine kot drugega ali tujega jezika Prenesi PDF

Kaja Dragoljević
Glagolski vid za frankofonske govorce slovenščine kot drugega ali tujega jezika Prenesi PDF

Maja Đukanović, Jelena Budimirović
Slovenščina v očeh srbskih jezikoslovcev Prenesi PDF

Mateja Eniko, Matej Klemen, Janja Vollmaier Lubej
Literarna besedila pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika: model obravnave poezije Prenesi PDF

Laura Fekonja Fonteyn, Tatjana Koren
Učenje slovenščine v Gradcu in stališča staršev do slovenskega jezika Prenesi PDF

Ina Ferbežar, Mateja Eniko
»Lah blatschem gotovina?«: jezikovni profil uporabnika slovenščine na najnižji ravni Prenesi PDF

Matejka Grgič
Ne prvi, ne drugi, ne tuji, pa vendar naš, čeprav tuj: slovenski jezik v Italiji kot epistemološko vprašanje Prenesi PDF

Patricija Gril
Na tečaj: učenje in poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika v Sloveniji Prenesi PDF

Mia Hočevar
Med narodotvornostjo in medkulturnostjo: Marica Strnad in slovenska inteligenca 19. stoletja Prenesi PDF

Jasna Honzak Jahić
Iz zgodovine češko-slovenskih kulturnih stikov: doprinos Jana Václava Lega in Františka Vymazala, s poudarkom na slovnicah slovenščine Prenesi PDF

Elizabeta Jenko
S Piko Nogavičko po sledeh glagolskega vida Prenesi PDF

Tina Jugović, Jasmina Šuler Galos
Stereotipi so skriti v jeziku: obravnava stereotipov pri pouku slovenščine kot tujega jezika Prenesi PDF

Matej Klemen, Špela Arhar Holdt, Senja Pollak, Iztok Kosem, Damjan Huber, Mateja Lutar
Korpus učbenikov za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika Prenesi PDF

Matej Klemen, Magda Lojk
Nekateri vidiki priprave stopenjskih beril: na primeru priredb starejše slovenske književnosti Prenesi PDF

Meta Klinar, Staša Pisek, Mojca Stritar Kučuk, Helena Šter
Poučevanje slovenščine za redno vpisane tuje študente na Univerzi v Ljubljani Prenesi PDF

Svetlana Kmecová
Učbenika Víťazoslava Hečka Slovensko berilo in Základy slovinskej gramatiky kot še danes aktualno učno gradivo slovenščine Prenesi PDF

Erika Kum, Maja Bitenc
Izkušnje in stališča govorcev slovenščine kot drugega jezika pri komunikaciji z govorci slovenščine kot prvega jezika Prenesi PDF

Marko Ljubešić
Slovenski jezik u kontekstu istarske višejezičnosti Prenesi PDF

Magda Lojk, Mateja Kosi
Problematika rabe veznika pa v protivnem priredju pri pouku slovenščine kot tujega jezika Prenesi PDF

Maja Mezgec, Nataša Gliha Komac
Večjezično izobraževanje v Kanalski dolini in položaj slovenščine Prenesi PDF

Jun Mita
Ljubljana, štirizložna? Razmišljanje o trajanju zloga v slovenščini z gledišča govorca japonščine Prenesi PDF

Gjoko Nikolovski, Kaja Pšeničnik
Strategije učenja besedišča v slovenščini kot drugem in tujem jeziku: študija primera Prenesi PDF

Matic Pavlič, Sara Andreetta, Penka Stateva, Artur Stepanov
Vpliv koaktivacije italijanščine kot drugega jezika na fonološko presojanje besedišča v slovenščini kot prvem jeziku Prenesi PDF

Anita Peti-Stantić
The proximity of Slovenian and Croatian intellectual vocabulary Prenesi PDF

Damjan Popič
Digitalna podpora slovenskemu jeziku v stiku Prenesi PDF

Vilma Purič
Jezikovna zavest v poeziji sodobnih slovenskih avtorjev v Italiji Prenesi PDF

Barbara Riman
Razlogi za učenje slovenskega jezika na Hrvaškem Prenesi PDF

Martina Rodela
Napačne predstave o obsegu uradnih dvojezičnih območij v Republiki Sloveniji Prenesi PDF

Marko Stabej
Jezikovna variantnost in slovenščina kot drugi in tuji jezik Prenesi PDF

Mojca Stritar Kučuk
KOST med korpusi usvajanja tujega jezika Prenesi PDF

Jana Šter
Vloga in izzivi jezikovnega asistenta za slovenski jezik na avstrijskem Koroškem Prenesi PDF

Ana Toroš
Uvodna študija k čezmejni didaktiki čezmejne literature Prenesi PDF

Saša Vojtech Poklač
Praktična fonetika slovenskega jezika za študente bratislavske slovenistike Prenesi PDF