Zbirke testov za izpite iz znanja slovenščine

prirocnik-zbirke-testov-za-izpite-iz-znanja-slovenscine

ZBIRKE TESTOV ZA IZPITE IZ ZNANJA SLOVENŠČINE

Urednica: Ina Ferbežar

Nakup

Prelistaj

Poslušaj

ZBIRKE TESTOV ZA IZPITE IZ ZNANJA SLOVENŠČINE

  • Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni
  • Izpit iz znanja slovenščine na srednji ravni
  • Izpit iz znanja slovenščine na visoki ravni

Zbirke testov za pripravo na izpit iz znanja slovenščine na osnovni, srednji in visoki ravni so nastale v okviru Izpitnega centra Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Namenjene so vsem, ki jim prvi jezik ni slovenščina, potrebujejo pa javno veljavno listino oz. spričevalo o znanju slovenščine kot drugega in tujega jezika. Serija publikacij ponuja možnost intenzivnejše priprave na izpit na vseh treh omenjenih stopnjah: ponuja vse informacije v zvezi s prijavo na izpit, predstavlja posamezne izpitne naloge in izpit v celoti, vključuje pa tudi vzorčne teste za vajo.