A, B, C, … 1, 2, 3, gremo – za govorce albanščine

ucbenik-abc-123-gremo-za-albance

A, B, C … 1, 2, 3 … gremo
Učbenik za govorce albanščine na začetnih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika (A1)

Avtorici: Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar

Prelistaj

Prenesi pdf

Poslušaj

Učbeniški komplet (učbenik in zgoščenka) A, B, C … 1, 2, 3, gremo je namenjen odraslim, ki se želijo začeti učiti slovenščino za osnovno vsakdanje sporazumevanje v Sloveniji v predvidljivih govornih položajih. Pomagal naj bi pri vživljanju v slovensko okolje tako tistim, ki v Sloveniji živijo, kot tistim, ki prihajajo v Slovenijo za krajši čas.

Učbenik je namenjen začetnikom brez predznanja oziroma z minimalnim znanjem slovenskega jezika na tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika v Sloveniji in tujini ter posameznikom, ki se želijo začeti učiti slovenščino sami oziroma s pomočjo učitelja. Navodila nalog so prevedena v albanščino, učbenik ima tudi dodatek, v katerem so pregled slovnice, slovnične preglednice, slovar besed in sporazumevalnih vzorcev po enotah učbenika ter 100 uporabnih glagolov.


Poglej tudi:

 ucbenik-gremo-naprej  ucbenik-naprej-pa-v-slovenscini

Priročnika za učitelje:

prirocnik-abc-123-gremo  prirocnik-gremo-naprej