Priročnik za učitelje A, B, C … 1, 2, 3, GREMO

prirocnik-abc-123-gremo

A, B, C … 1, 2, 3, GREMO
Priročnik za učitelje

Avtorici: Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar

Prenesi PDF

Priročnik za učitelje A, B, C … 1, 2, 3, gremo je namenjen učiteljem, ki pri pouku slovenščine kot drugega ali tujega jezika uporabljajo učbenik in zgoščenko z istim naslovom. Nastal je kot dopolnilo druge, prenovljene izdaje učbenika in se zato reference v njem nanašajo zgolj na to izdajo, ne pa tudi na prvo izdajo in ponatise prve izdaje. V priročniku so opisani možni načini obravnave vsake posamezne vaje, ki jo prinaša učbenik, predlaganih pa je tudi nekaj dodatnih dejavnosti – enote je mogoče nadgrajevati, in sicer z razširitvijo besednega zaklada za posamezne teme, z dodatnimi razlagami in vajami slovničnih struktur, ali skrčiti na tiste vsebine, ki so za skupino oz. posameznega študenta najbolj smiselne.


Poglej tudi:

 ucbenik-abc-123-gremo-za-albance  ucbenik-gremo-naprej  ucbenik-naprej-pa-v-slovenscini

 Priročnik za učitelje:

prirocnik-gremo-naprej