Pogovarjajmo se naprej

prirocnik-pogovarjamo-se-naprej

POGOVARJAJMO SE NAPREJ
Konverzacija pri pouku slovenščine kot tujega jezika

Zbrala in uredila: Mojca Stritar

Prenesi PDF

Pogovarjajmo se naprej je priročnik oz. zbirka konverzacijskih dejavnosti za pouk slovenščine kot drugega in tujega jezika, razdeljena na 18 tematskih sklopov z vajami, ki spodbujajo komunikativni način učenja. Pri nastajanju gradiva so s svojimi prispevki sodelovali lektorji, ki poučujejo slovenščino kot drugi ali tuji jezik v Sloveniji ali v tujini.