S slovenščino nimam težav

ucbenik-s-slovenscino-nimam-tezav

S SLOVENŠČINO NIMAM TEŽAV (A2-B1)
Učbenik za kratke tečaje slovenščine; nadaljevalna stopnja

Avtorice: Andreja Markovič, Vesna Halužan, Mateja Pezdirc Bartol, Danuša Škapin, Gita Vuga

Nakup

Prelistaj

Poslušaj

Prenesi pdf

Učbenik S slovenščino nimam težav je namenjen udeležencem kratkih (40- do 80-urnih) tečajev slovenščine kot drugega/tujega jezika na nadaljevalni stopnji – tistim, ki so predhodno že usvojili program začetne stopnje na tečajih slovenščine kot drugega in tujega jezika, ki so se slovensko že naučili iz okolja, pa je njihovo znanje precej neurejeno in imajo omejeno besedišče, ali tistim, ki so se sicer že učili slovensko, ampak je od tega preteklo že precej časa. Namenjen je tudi začetnikom, govorcem katerega od slovanskih jezikov. Učbenik, ob katerem je na voljo tudi CD s posnetki besedil in vaj, je zastavljen tako, da lahko lektor poljubno izbira med posameznimi deli, ki jih namerava obravnavati pri pouku (odvisno od dolžine tečaja in stopnje predznanja tečajnikov).