MOZAIK SLOVENŠČINE

MOZAIK SLOVENŠČINE
Učbenik za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika (A2)

Avtorice: Tanja Jerman, Katja Murn, Tina Jugović

Nakup

Prelistaj

Poslušaj

Učbenik Mozaik slovenščine je namenjen odraslim govorkam in govorcem slovanskih jezikov, ki se s slovenščino srečujejo prvič, ter govorcem drugih jezikovnih skupin, ki so se slovenščino že učili na začetnih stopnjah ali so jo deloma usvojili iz okolja. Zasnovan je za najmanj 80 ur učenja z učiteljem, z ustreznim izborom vsebin pa se ga lahko uporabi tudi na krajših tečajih.

V prvem delu gradiva so obravnavane teme, ki se nanašajo na vsakodnevne situacije, v katerih se lahko znajdejo govorci slovenščine kot neprvega jezika. Gradivo vsebuje tudi veliko različnih besedil, preko katerih uporabniki spoznavajo slovenske sociokulturne vsebine. V drugem delu sledi bogat nabor (slovničnih) vaj.

Uporabniki lahko z Mozaikom slovenščine predvidoma dosežejo jezikovno raven A2 glede na opisnike Skupnega evropskega jezikovnega okvira.

Avtorice učbenika, Tanja Jerman, Katja Murn in Tina Jugović, imajo dolgoletne izkušnje s poučevanjem slovenščine tujih govork in govorcev v Sloveniji ter tujini. So tudi avtorice različnih učnih gradiv zanje.